Więcej kart

Polska 2050 chce rozszerzenia Kaliskiej Karty Mieszkańca m.in. na osoby zameldowane w Kaliszu na pobyt czasowy, rodziny zastępcze i dzieci przebywające w pieczy zastępczej, które podlegają pod kaliski MOPS oraz na uczniów i studentów, którzy mieszkają poza Kaliszem, ale uczęszczają do kaliskich szkół czy uczelni. W czasie poniedziałkowej konferencji prasowej kaliskie radne Polski 2050 Barbara Oliwiecka i Magdalena Walczak argumentowały ponowne zgłoszenie poprawki do uchwały w tej sprawie.

"Dla nas, czyli Polski 2050 priorytetem przy wprowadzaniu Kaliskiej Karty Mieszkańca było to, żeby ograniczyć ruch samochodowy w naszym mieście. W momencie, kiedy studenci i uczniowie spoza Kalisza nie mają dojazdu autobusowego, to siłą rzeczy muszą dojeżdżać prywatnymi samochodami. I tak się teraz dzieje, nikt nie zauważył w Kaliszu zmniejszenia ruchu, miejsca parkingowe również są cały czas zajęte. W kontekście korków i braku miejsc parkingowych od września jest makabra. Dlatego proponujemy taki krok, żeby faktycznie Kalisz odciążyć" - powiedziała radiuCENTRUM Barbara Oliwiecka, kaliska radna Polski 2050.


na fot. od lewej: Barbara Oliwiecka, Magdalena Walczak

Przypomnijmy, że w styczniu 2023 roku prezydent Kalisza Krystian Kinastowski odrzucał taką możliwość, argumentując, że wprowadzenie karty miało kilka celów w tym m.in. zachęcenie do meldowania się i płacenia podatków w Kaliszu.

Autor: 

Personalia

e-mail
nawrocki@rc.fm

Nazwisko: 

Dawid Nawrocki

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).