Weryfikacja

Blisko 140 propozycji zgłosili kaliszanie do Budżetu Obywatelskiego 2021. Teraz, zgodnie z harmonogramem, do 18 września potrwa ich weryfikacja.

"Większość stanowią projekty o charakterze lokalnym. Wśród propozycji mieszkanców znalazły się, m.in. imprezy kulturalne, remonty dróg, a także zadania dotyczące tworzenia nowych oraz rozwijanie już istniejących terenów zielonych. To nowość w porównaniu do poprzednich edycji Budżetu Obywatelskiego" - powiedziala radiuCENTRUM Katarzyna Ciupek, p.o. rzecznika prasowego kaliskiego magistratu.

na fot.: Katarzyna Ciupek / p.o. rzeczniak prasowego kaliskiego magistratu

Ze względu na gorszą sytucję finansową w czasie pandemi miasto zmniejszyło środki na tegoroczną edycję Budżetu Obywatelskiego z 5 000 000 złotych do 3 700 000 złotych. Tylko 700 000 złotych trafi na zadania ogólnomiejskie, z czego 400 000 złotych na tzw. zielone projekty, związane między innymi z utworzeniem w mieście skwerów, czy łąk kwietnych.

Na zadania lokalne zabezpieczono 3 000 000 złotych. Które z propozycji trafią na karty do głosowania? Tego dowiemy się w pierwszej połowie października. Wyniki głosowania mieszkańców Kalisza w Budżecie Obywatelskim 2021 poznamy do 10 listopada.

Autor: 

Personalia

e-mail
kurzaj@rc.fm

Nazwisko: 

Mateusz Kurzaj

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).