Umowa na projekt

Kolejne dwa ważne kroki wykonane w kierunku rewitalizacji Głównego Rynku i kaliskiego Śródmieścia. Prezydent podpisał umowę na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej z architektem - autorem zwycięskiej koncepcji w konkursie pod auspicjami SARP-u. Jak informuje radioCENTRUM prezydent Krystian Kinastowski jednocześnie zwycięski projekt otrzymał pełną akceptację ze strony wojewódzkiego konserwatora zabytków:

"Zwycięski projekt był kilka dni temu konsultowany na radzie doradczej u wojewódzkiego konserwatora zabytków. Ta wybrana koncepcja bardzo się spodobała całemu zespołowi specjalistów i praktycznie bez uwag została zaakceptowana. Tym samym otrzymaliśmy zielone światło, żeby uzgadniać już projekt z kaliską delegaturą konserwatora zabytków. Zatem ruszamy już z konkretnym projektem i ta współpraca z architektem układa się bardzo dobrze".

na fot. od lewej: Roman Rutkowski / architekt i autor zwycięskiej koncepcji, Krystian Kinastowski / prezydent Kalisza

Prace nad wykonaniem wielobranżowej dokumentacji projektowej podzielono na dwa etapy. Pierwszy obejmuje Główny Rynek i ulicę Kanonicką. Tu szczegółowy projekt ma być gotowy w ciągu 8 miesięcy. Potem zespół architektów przystąpi do opracowania dokumentacji na drugą część - Nowy Rynek. Na to zadanie projektant ma 12 miesięcy. W tegorocznym budżecie miasta na przygotowanie projektu i rozpoczęcie pierwszych prac zaplanowano 3 400 000 złotych.

Autor: 

Personalia

e-mail
figiel@rc.fm

Nazwisko: 

Paweł Figiel

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).