Termin zagrożony

O około 2 miesiące opóźnione są roboty związane z przebudową Głównego Rynku w Kaliszu. Powodem są wykopane podczas prac pozostałości po kamienicach. Jak poinformował radioCENTRUM Leszek Ziąbka, kaliski radny w ciągu najbliższych dni wykonany będzie pomiar fotogrametryczny odkrytych reliktów 4 kamienic. Jedna z nich pochodzi ze schyłku XVIII wieku, 3 są dziewiętnastowieczne. Wykopano też studnię z okresu międzywojennego.

"Po wykonaniu niezbędnych prac architektoniczno-archeologicznych, po zainwentaryzowaniu obiektów będziemy czekać na decyzję konserwatora zabytków, która w tych miejscach, gdzie będzie kolizja z inwestycją, prawdopodobnie będzie zgoda na fragmentaryczne rozebranie znalezisk, aby można było kontynuować roboty. To wszystko zależy od konserwatora zabytków i decyzja będzie wydana dopiero po zakończeniu prac architektoniczno-archeologicznych" - powiedział radiuCENTRUM Leszek Ziąbka, radny Kalisza.

na fot.: Leszek Ziąbka / radny Kalisza i archeolog

Chociaż firma odpowiedzialna za modernizację kaliskiej starówki nie wystąpiła do miasta z wnioskiem o przedłużenie prac, to jak twierdzi Ziąbka, termin zakończenia robót może być zagrożony.

"Czy firma rzeczywiście dotrzyma terminu zakończenia inwestycji, czyli kwiecień 2023 roku, zobaczymy. Wiem, że są już małe opóźnienia, bo we wrześniu miał być oddany plac, gdzie wykopano relikty. Po wykonaniu prac powinno to wszystko pójść swoim torem. Przypuszczam, że inwestycja opóźniona jest o około 1-2 miesiące, ale miejmy nadzieję, że firma przyspieszy, oczywiście, jeżeli będzie taka możliwość" - dodał Ziąbka.

Według radnego wpływ na przedłużający się termin wydania decyzji przez konserwatora zabytków miał fakt, że musiał on zaczerpnąć opinii rzeczoznawców, a to wiązało się z ogłoszeniem przetargu, by wyłonić firmę, która tę opinię wyda.

Autor: 

Personalia

e-mail
kurzaj@rc.fm

Nazwisko: 

Mateusz Kurzaj

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).