Śródmiejska od środy

Miał się zacząć w poniedziałek, ale ze względu na mrozy - przesunięty został na tę środę. Mowa o rozpoczęciu kolejnego etapu przebudowy ulicy Śródmiejskiej w Kaliszu. A zmiany i utrudnienia będą spore.

Ten etap inwestycji będzie bodajże jednym z bardziej uciążliwych dla kierowców i pieszych, potrwa też całkiem długo, bo według ostrożnych szacunków - około miesiąca. Prace, które obejmą między innymi wbudowanie w jezdnię ogromnego separatora i budowę przyłączy kanalizacji deszczowej i sanitarnej, prowadzone będą na odcinku Śródmiejskiej od Pułaskiego do Mostowej. W tym czasie ten fragment miasta będzie całkowicie wyłączony z ruchu. Poza pracami podziemnymi, zaplanowano w tym miejscu również budowę ciągu pieszo-rowerowego, przebudowę miejsc postojowych oraz wymianę nawierzchni jezdni i zatoki autobusowej.

Ruch pieszych w czasie przebudowy będzie odbywał się naprzemiennie – raz jedną, a następnie drugą stroną ulicy, o czym przechodniów będą informowały na bieżąco odpowiednie znaki. Dojazd do dalszego odcinka ul. Śródmiejskiej możliwy będzie od strony ul. Kazimierzowskiej.

Pasażerowie KLA powinni pamiętać, że wyłączony będzie z ruchu przystanek autobusowy Śródmiejska Złoty Róg, a autobusy linii nr 2, w kierunku Cmentarza Komunalnego kursowały będą nieco zmienioną trasą: Prymasa Stefana Wyszyńskiego - Podmiejską - Górnośląską - Harcerską - Kopernika - Kościuszki - Chopina - Wodną - Parczewskiego - placem Jana Pawła II - 3o Maja i dalej stałą trasą; w czasie trwania objazdu autobusy zatrzymywać się będą na istniejących przystankach usytuowanych na trasie przejazdu.

I jeszcze ważne informacje dla kierowców: dojazd do ul. Mostowej i al. Wolności na odcinku pomiędzy ul. Śródmiejską a ul. Sukienniczą możliwy będzie przez Most Kamienny, na którym zostanie tymczasowo odwrócony kierunek ruchu pojazdów. Na skrzyżowaniu ulic Sukienniczej i Kazimierzowskiej sygnalizacja świetlna zostanie przełączona w tryb awaryjny, dopuszczony zostanie skręt w lewo w ul. Kazimierzowską od strony al. Wolności. O wszystkich zmianach i objazdach, kierowców informuje tymczasowe oznakowanie - nie należy zatem jeździć "na pamięć.

Autor: 

Personalia

e-mail
redakcja@rc.fm

Nazwisko: 

radioCENTRUM_106.4

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).