Ruch przywrócony

Ponad 5 200 000 złotych wyniósł remont ulicy Rajskowskiej w Kaliszu wraz z przebudową mostu na rzece Swędrni. W ten piątek droga została przywrócona dla ruchu kołowego.

Roboty rozpoczęły się dokładnie 1-go lutego i trwały aż do piątku. Ze względu na rozmiar inwestycji, prace odbywały się etapami. W ciągu kilku miesięcy ulica Rajskowska zyskała nową nawierzchnię bitumiczną, w jej obrębie postały chodniki i zjazdy z betonowych płytek, prowadzące do posesji. Ponadto zmodernizowana została kanalizacja deszczowa.

Remont mostu objął odtworzenie fragmentów podpór i wykonanie nowych konstrukcji przęseł. Umocniono też skarpę oraz dno rzeki.

Zadanie wpisane było w Program Budowy Dróg Osiedlowych i dofinansowane zostało ze środków Państwowego Funduszu Celowego.

Zarząd Dróg Miejskich informuje, że wraz z zakończeniem inwestycji, w tę sobotę około 18-ej zostanie zamknięty dla ruchu most na Swędrni, który utworzony został wyłącznie na czas trwania robót.

Autor: 

Personalia

e-mail
szwarc@rc.fm

Nazwisko: 

Szwarc

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).