Roszady w radzie

Na czwartkowej sesji Rady Miasta Kalisza zaprzysiężeni będą nowi radni. To pokłosie wyborczego sukcesu dwójki kaliskich rajców - świeżo upieczonej poseł Karoliny Pawliczak oraz senatora Janusza Pęcherza.

Tę pierwszą zastąpi Łukasz Włodarek, który jest rodowitym kaliszaninem, absolwentem I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Kaliszu, mgr. filologii angielskiej. Od 2 lat prowadzi działalność gospodarczą. Zajmuje się szkoleniami i tłumaczeniem. Jest też doktorem nauk humanistycznych, specjalizującym się w dyskursach politycznych. Jego praca doktorska dotyczyła właśnie samorządu kaliskiego.

"Będąc radnym Rady Miasta Kalisza chciałbym unikać stosowania języka określonego mianem pijaru politycznego,a bardziej zająć się stricte argumentami dotyczącymi codziennego funkcjonowania mieszkańców Kalisza, czyli dążenia do dobra ogółu, reprezentowania możliwie szerokich grup społecznych i unikania za wszelką cenę pustych obietnic" - powiedział radiuCENTRUM Łukasz Włodarek, radny elekt.

na fot.: Łukasz Włodarek / radny elekt

Świeżo upieczony radny chciałby skupić się na problemie zanieczyszczenia powietrza w Kaliszu.
Natomiast Janusza Pęcherza, senatora elekta prawdopodobnie zastąpi Grzegorz Chwiałkowki, członek stowarzyszenia Wszystko dla Kalisza.

Do obsadzenia pozostaje jeszcze funkcja przewodniczącego Rady Miasta Kalisza, którą piastował dotychczas Janusz Pęcherz. Nieoficjalnie mówi się, że tu jego miejsce zajmie radny PiS Tadeusz Skarżyński. Jednak według kuluarowych wieści, to nie jedyna zdobycz PiS w kaliskim samorządzie. Koalicjant Samorządnego Kalisza ma sięgnąć po stołek jednego z wiceprezydentów. Nieoficjalnie Grzegorza Kulawinka, który otrzymać ma stanowisko szefa Ośrodka Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Kaliszu, zastąpi prawdopodobnie Artur Kijewski - dziś miejski radny PiS.

Czy te informacje się potwierdzą - okaże się już w najbliższych dniach.

Autor: 

Personalia

e-mail
kurzaj@rc.fm

Nazwisko: 

Mateusz Kurzaj

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).