Rewitalizacja wizualizacje

"Kalisz kurs na rewitalizację" to projekt Urzędu Miejskiego w Kaliszu, który uzyskał pierwszą lokatę w konkursie rewitalizacyjnym i otrzyma dotację w wysokości ponad 9 000 000 zł w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Wartość projektu to 14 000 000 złotych. O nowych zadaniach rewitalizacyjnych mówili we wtorek pracownicy kaliskiego magistratu.

O kaliskim kursie na rewitalizację powiedziała radiuCENTRUM Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju Monika Otrębska-Juszczak: "Jeżeli chodzi o aspekt przestrzenny, mówimy o woonerfach, czyli o przestrzeni, która będzie zarówno deptakiem, ulicą i miejscem wypoczynku. Mam tu na myśli ulice: Śródmiejską, Zamkową i Piskorzewską. Miejsca aktywności będziemy realizować w trzech lokalizacjach: Centrum Organizacji Pozarządowych będzie w miejscu po Lewym Profilu Asnyka, Akcelerator Kultury w dawnym Centrum Chińskim i Dom Sąsiedzki na Podgórzu. Każda z ofert tych obiektów będzie inna".


na fot.: od lewej Izabela Grześkiewicz / Biuro Rewitalizacji, Monika Otrębska-Juszczak / Wydział Strategii i Rozwoju UM

Zakończenie projektu planowane jest na 2020 r.

Natomiast od 1 do 30 listopada będzie można składać wnioski o dotacje z budżetu miejskiego na przedsięwzięcia rewitalizacyjne. "O jej udzielenie mogą ubiegać się właściciele lub użytkownicy wieczyści nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji. Dotacja może zostać udzielona na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie lub przebudowie, prac konserwatorskich i prac restauratorskich w odniesieniu do nieruchomości niewpisanych do rejestru zabytków" - powiedziała radiuCENTRUM Izabela Grześkiewicz, kierownik Biura Rewitalizacji.

Dotacja z budżetu Miasta Kalisza może być udzielona w wysokości nieprzekraczającej 50% nakładów koniecznych na wykonanie robót lub prac i musi zostać wykorzystana w 2019 r.

Autor: 

Personalia

e-mail
kwasniewska@rc.fm

Nazwisko: 

Marta Kwaśniewska

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).