Reklamowy chaos

Często są zbyt krzykliwe, tandetne i kłócące się z zabytkowym charakterem kaliskiej starówki. W ratuszu trwają prace nad "uchwałą krajobrazową", która ma uporządkować wygląd i rozmieszczenie reklam w mieście. Zgodnie z projektem miasto będzie podzielone na cztery strefy - A, B, C i D. Jak powiedziała radiuCENTRUM Agnieszka Wypych, zastępca naczelnika Wydziału Budownictwa, Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Kalisza najważniejsza jest strefa A, która dotyczy ścisłego centrum miasta, bo to tam jest najwięcej reklam, które wywołują spory chaos w przestrzeni:

"Obecnie jesteśmy na etapie wyłożenia projektu uchwały do publicznego wglądu. Będzie można się z nim zapoznać do końca roku. Następnie do 14 stycznia 2021 roku będzie możliwość składania uwag do projektu. Zachęcamy do zapoznania się z nim. Jest taka możliwość poprzez BIP oraz przez stronę Miasta Kalisza".

na fot.: Agnieszka Wypych / zastępca naczelnika Wydziału Budownictwa, Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Kalisza

Warto przypomnieć, że we wrześniu 2017 roku wśród mieszkańców przeprowadzono ankietę w tej sprawie. Kaliszanie wskazali, że największym problemem reklam jest ich nadmierna liczba, chaotyczne rozmieszczenie, a także niedostosowanie ich wyglądu do architektury budynku. Ich zdaniem największy problem jest na ul. Górnośląskiej, a także na Wrocławskiej i Alei Wojska Polskiego.

Autor: 

Personalia

e-mail
kurzaj@rc.fm

Nazwisko: 

Mateusz Kurzaj

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).