Z góry na ratunek

Na terenie Komendy Miejskiej PSP w Kaliszu we współpracy z Ośrodkiem Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu odbyło się trzydniowe szkolenie z ratownictwa wysokościowego realizowane przez KSRG w zakresie podstawowym. Uczestniczyło w nim 12 funkcjonariuszy z Wielkopolski Południowej. Szkolenie poprowadzili instruktorzy ratownictwa wysokościowego na poziomie podstawowym działający w strukturach SGRW Kalisz.

Zajęcia teoretyczne obejmowały zagadnienia m.in. z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz zapoznania się z podstawowymi informacjami na temat ratownictwa wysokościowego, np. organizacji ratownictwa, węzły, budowy stanowisk, technik dotarcia do poszkodowanych oraz asekuracji w terenie eksponowanym - poinformował mł. kpt. Andrzej Bartoszewski z PSP w Kaliszu.

Wiedzę zdobytą na zajęciach teoretycznych strażacy wykorzystywali podczas zajęć w terenie.

Ratownicy doskonalili techniki wydobywania poszkodowanych ze studni, kanałów oraz innych miejsc, do których dostęp z różnych powodów jest utrudniony.
Na zakończenie kursu przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu, kpt. Krzysztof Tomczak oraz Komendant Miejski PSP w Kaliszu, st. bryg. Tomasz Polak pogratulowali wszystkim pozytywnie ukończonego szkolenia i wręczyli zaświadczenia.

Po powrocie do macierzystych jednostek funkcjonariusze będą mogli podzielić się zdobytą wiedzą i doświadczeniami z kolegami, która z pewnością posłuży im w codziennej służbie.

Autor: 

Personalia

e-mail
torbiarczyk@rc.fm

Nazwisko: 

Witold Torbiarczyk

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).