Pytają o stan Prosny

Kaliscy radni klubu Polska 2050 chcieliby wiedzieć, w jakim stanie jest obecnie Prosna. Jak wspominają, największy problem jest w tym, że jakość wody w rzece nie są w zakresie kompetencji samorządu.

"Katastrofa na rzece Odrze i jeziorze średzkim sprawiły, że nasze oczy zwróciły się na rzekę Prosnę i jej dopływy. Jako radni jesteśmy pytani przez mieszkańców, czy mamy wiedzę na temat kontroli i ewentualnego zabezpieczania Prosny. Rzeka nie leży w kompetencji miejskiego samorządu. Jej zarządzaniem zajmują się Wody Polskie. Jako klub radnych Polska 2050 zwróciliśmy się z wnioskiem do przewodniczącego komisji środowiska, aby na najbliższe posiedzenie komisji zaprosić przedstawiciela Wód Polskich - Zlewnia Kalisz, aby porozmawiać o zabezpieczeniach naszej rzeki" -powiedziała radiuCENTRUM Barbara Oliwiecka - przewodnicząca kaliskiego klubu radnych Polska 2050. To też niejedyne działania spowodowane społecznym zainteresowaniem kaliszan stanem Prosny.

"Nasza posłanka Paulina Hennig-Kloska na naszą prośbę i również na prośbę mieszkańców Kalisza wystosowała pismo, do dyrektora zarządu Wód Polskich w Poznaniu z bardzo konkretnymi pytaniami. Chcemy wiedzieć, czy Wody Polskie mają aktualną inwentaryzację wlotów ściekowych na rzece Prośnie i jej dopływach, czy aktualizowane są pozwolenia wodnoprawne, również w kontekście zmian klimatycznych i środowiskowych, a także jak często przeprowadzane są badania wody" - dodaje Oliwiecka.

na fot.: Barbara Oliwiecka / radna klubu Polska2050

Jak podkreślają radni, katastrofa ekologiczna na rzece Odrze pokazała nieporadność instytucjonalną związaną z przekazywaniem informacji o zagrożeniach, co może sugerować konieczność zwiększenia kontroli społecznej działań Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie a przede wszystkim uruchomienie merytorycznej współpracy samorządu z tą instytucją.

Autor: 

Personalia

e-mail
kostecki@rc.fm

Nazwisko: 

Łukasz Kostecki

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).