Dla komfortu

Przeszło 2 000 000 złotych kosztowała modernizacja pierwszego piętra Oddziału Psychiatrycznego w kaliskim szpitalu przy ulicy Toruńskiej. Ponad 1 900 000 złotych na generalny remont przekazał placówce Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Z własnego budżetu szpital na inwestycję wygospodarował prawie 17 000 złotych.

Oddział został gruntowanie wyremontowany i zmodernizowany - jak informuje radioCENTRUM dyrekcja szpitala, w ramach I etapu zadania roboty architektoniczno - budowlane, konstrukcyjne, wentylacji grawitacyjnej, instalacji wod. - kan., instalacji elektrycznych, instalacji teletechnicznych, instalacji grzewczej wraz z dostosowaniem modernizowanych pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych oraz przepisów przeciwpożarowych. Wymieniono również dźwig oddziałowej windy, wraz z całym mechanizmem oraz drzwiami.

"Inwestycja obejmowała również wykonanie dokumentacji projektowej, nadzór inwestorski oraz nadzór autorski. Teraz pacjenci będą leczeni w bardzo komfortowych warunkach. To zdecydowanie poprawi warunki ich leczenia, przy jednoczesnej poprawie warunków pracy naszego personelu" - podkreśla radiuCENTRUM Radosław Kołaciński, dyrektor kaliskiego szpitala.
Odbiór techniczny wyremontowanego oddziału odbył się z końcem tygodnia.

Autor: 

Personalia

e-mail
redakcja@rc.fm

Nazwisko: 

radioCENTRUM_106.4

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).