Po PGR-ach

Rusza rządowy program dla gmin, w których funkcjonowały zlikwidowane Państwowe Przedsiębiorstwa Gospodarki Rolnej. Pula na wsparcie inwestycji po PGR-ach wynosi 250 000 000 złotych. Każda gmina, w której były takie gospodarstwa może złożyć maksymalnie trzy wnioski na nie więcej niż trzy inwestycje. Jednocześnie wartość kosztorysowa inwestycji, finansowanej z tych środków nie może być niższa niż 50 000 złotych i wyższa niż 5 000 000 złotych. Nabór wniosków trwa tylko do 12 lutego i gmina powinna je złożyć elektroniczną skrzynką podawczą do Wojewody Wielkopolskiego. Potem będzie je opiniował kierownik właściwego oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Szczegóły programu można znaleźć na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. W południowej Wielkopolsce funkcjonowało kilkadziesiąt PGR-ów m.in. w Laskach w pow. kępińskim czy powiecie ostrzeszowskim.

Autor: 

Personalia

e-mail
figiel@rc.fm

Nazwisko: 

Paweł Figiel

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).