Absolutorium dla województwa

Zarząd Województwa Wielkopolskiego z absolutorium. Podczas poniedziałkowej sesji Sejmiku radni zaakceptowali wykonanie budżetu województwa za 2019 rok. Głosowanie poprzedziła debata nad raportem o stanie województwa i udzielenie wotum zaufania Zarządowi.

Dochody województwa w 2019 roku wyniosły 1 548 874 000 złotych, natomiast wydatki siegnęły kwoty 1 577 343 000 złotych. Deficyt zatem był na bezpiecznym poziomie około 30 000 000 złotych. Na dochody budżetu województwa w 55% złożyły się wpływy z podatków PIT i CIT. W 33% były to dotacje celowe, resztę stanowiła subwencja ogólna. Podobnie jak w ostatnich latach, w 2019 roku w strukturze wydatków najwięcej środków przeznaczonych zostało na transport i komunikację - 47,5% (749 000 000 zł). Tu ponad 163 000 000 wydano na modernizację i budowę dróg. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna pochłonęła ponad 18,3% (289 000 000 zł). Wydatki na kulturę stanowiły 9,6% (150 000 000 mln zł), a na oświatę wydano 7,4% (116 000 000 zł) z wojewódzkiej kasy. Zanim wykonanie ubiegłorocznego budżetu przedstawiono radnym, pozytywną ocenę wojewódzkich finansów wystawiła Regionalna Izba Obrachunkowa. Również pozytywnie zakończyła się kontrola Najwyższej Izby Kontroli, przeprowadzona w IV kwartale 2019 roku.

grafika.: UMWW Poznań

"To dobrze zainwestowane w rozwój Wielkopolski pieniądze. To także ostatni przewidywalny budżet, w warunkach dość stabilnej sytuacji. Jaki będzie następny, czas pokaże" – podsumował marszałek Marek Woźniak. Za udzieleniem absolutorium zarządowi województwa wielkopolskiego było 25 radnych z Koalicji Obywatelskiej, PSL-u, Lewicy i jeden niezależny, 8 radnych z PiS-u głosowało przeciw.

Autor: 

Personalia

e-mail
figiel@rc.fm

Nazwisko: 

Paweł Figiel

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).