Zakaz kolportowania

Zakaz rozpowszechniania informacji o „rzekomym braku pozyskanych środków zewnętrznych przez powiat kaliski oraz rozdmuchaniu administracji przez Krzysztofa Nosla — starostę kaliskiego, kandydata do rady powiatu kaliskiego, do niebotycznych rozmiarów” - to orzeczenie wydane w trybie wyborczym przez Sąd Apelacyjny w Łodzi, który rozpatrywał zażalenie na wyrok wydany przez Sąd Okręgowy w Kaliszu a dotyczący ulotki kolportowanej przez kandydata PiS do rady powiatu kaliskiego Janusza Kuźnika.

W orzeczeniu pierwszej instancji sąd miał stwierdzić czy ulotka wyborcza kolportowana przez kandydata PiS „zawiera informacje nieprawdziwe” dotyczące starosty. Wniosek Krzysztofa Nosala został oddalony. Kandydat Trzeciej Drogi do Rady Powiatu odwołał się od postanowienia i złożył apelację do sądu w Łodzi, który zakazał kontrkandydatowi obecnego starosty kaliskiego rozpowszechniania nieprawdziwych informacji oraz ich publiczne sprostowanie.

Wyrok drugiej instancji nie podlega skardze kasacyjnej i podlega on natychmiastowemu wykonaniu.

Autor: 

Personalia

e-mail
walczak@rc.fm

Nazwisko: 

Agnieszka Walczak

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).