Zero tolerancji

Były w piątek, ale kierowcy na wielkopolskich drogach muszą się z nimi liczyć również w niedzielę, w ostatnim dniu zimowych ferii. Policjanci w całym regionie prowadzą akcję "Prędkość - zero tolerancji". Funkcjonariusze szczególną uwagę zwracają na tych zmotoryzowanych, którzy nie dostosowują prędkości do ograniczeń i warunków panujących na drodze. A te są teraz wyjątkowo trudne. Niestety, nie wszystkie nawierzchnie są czarne i w miarę bezpieczne - stąd wyrywkowe kontrole policjantów drogówki.
"Stróże prawa nie będą tolerancyjni dla kierowców przekraczających dozwoloną prędkość. Działania są przeprowadzone przede wszystkim na głównych ciągach komunikacyjnych, ale kontroli można spodziewać się również na odcinkach lokalnych" - informuje wielkopolska policja.

Obwiązujące przepisy dotyczące zatrzymania prawa jazdy stanowią, że w przypadku tzw. ciężkiej nogi, czyli rażącego przekroczenia prędkości dopuszczalnej w obszarze zabudowanym (powyżej 50 km/h) oraz przewożenia nadmiernej liczby osób na 3 miesiące zostaje zatrzymane prawo jazdy.

A jeśli kierowca w tym czasie zdecyduje się wsiąść za kierownicę i ponownie zostanie skontrolowany, zatrzymanie dokumentu wydłuża się do pół roku.

Autor: 

Personalia

e-mail
torbiarczyk@rc.fm

Nazwisko: 

Witold Torbiarczyk

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).