Sztandar dla 25 Pułku

15 maja 2021 roku przypada 100 rocznica wręczenia przez Marszałka Józefa Piłsudskiego sztandaru kaliskiemu 29 pułkowi strzelców kaniowskich. Pułk wpisał się w historię Polski oraz miasta wielkimi zgłoskami. Miał swój duży udział w walkach o odzyskanie niepodległości, bitwie warszawskiej 1920 roku, życiu społecznym i kulturalnym Kalisza okresu dwudziestolecia międzywojennego, jak również w wojnie obronnej 1939 roku.
Żołnierze 29 psk wielokrotnie wykazali się męstwem na polach bitewnych. Bitwa pod Kaniowem, walka z naporem bolszewickim w 1920 roku, odzyskiwanie Śląska Zaolziańskiego obrona Warszawy w roku 1920 i 1939, bitwa nad Bzurą - to tylko wyrywek z chwalebnej historii kaniowczyków. Pułk na każdym polu swojego działania odnosił sukcesy i przynosił dumę miastu, w którym miał swój garnizon.

Dla upamiętnienia tamtych wydarzeń Archiwum Państwowe w Kaliszu przygotowało wystawę online pt. „Pierwszy w natarciu, ostatni w odwrocie. Zarys dziejów 29 Pułku Strzelców Kaniowskich w Kaliszu”. Ekspozycja, którą można oglądać na stronie internetowej placówki, przedstawia archiwalne zdjęcia i dokumenty oraz historię powstania i walk zasłużonego pułku z lat 1918-1920.

Wystawa wpisuje się w obchody 70-lecia Archiwum Państwowego w Kaliszu.
Partnerem medialnym przedsięwzięcia jest radioCENTRUM.

Autor: 

Personalia

e-mail
kwiatkowska@rc.fm

Nazwisko: 

Sylwia Kwiatkowska

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).