Na walkę z bezdomnością

Prawie 300 000 zł otrzyma kaliska Caritas z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Dofinansowanie przyznano w ramach tegorocznej edycji konkursu "Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym". Dotacja zostanie przeznaczona na poprawę warunków bytowych dla podopiecznych Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn w Słupi pod Kępnem.

Celem ministerialnego programu jest inspirowanie i wspieranie działań nakierowanych na przeciwdziałanie i rozwiązywanie problemu bezdomności. Takie działania podejmuje również kaliska Caritas, która jako jedna z trzech wyróżnonych organizacji z Wielkopolski otrzymała największe wsparcie finansowe.

296 000 zł zostanie przekazanych do Schroniska dla bezdomnych mężczyzn w Słupi pod Kępnem, gdzie w dawnej bursie szkoły rolniczej znajdują schronienie osoby bezdomne, samotne, a także rodziny, które znalazły się w trudnej sytuacji kryzysowej.

Mimo, iż placówka formalnie może zapewnić nocleg i ciepłe posiłki dla około 30-tu osób, to tej zimy zdarzyło się, że przyjęła pod swój dach nawet 60-ciu podopiecznych. Gospodarze wciąż remontują i przystosowują obiekt do tego typu potrzeb. Za otrzymane wsparcie chcą zagospodarować ponad 20 dużych pokoi, doposażyć kuchnię, powiększyć jadalnię i przeprowadzić termomodernizację budynku. Dlatego Schronisko co rusz startuje z nowymi projektami i pozyskuje środki na ich realizację. Poprzednio udało się np. dobudować klatkę schodową, szyb windowy i zainstalować windę, która ułatwia poruszanie się po trzech kondygnacjach osobom niesprawnym.

Obecnie w Schronisku przebywa 38 osób, które oprócz zaspokojenia podstawowych potrzeb otrzymują też opiekę psychologa i terapeuty ds. uzależnień. Wszyscy objęci są również programami wspomagającymi niełatwe wyjście z bezdomności.

W sumie Komisja Konkursowa do dofinansowania zarekomendowała 42 podmioty na kwotę ok. 5 500 000 zł.

Autor: 

Personalia

e-mail
kwiatkowska@rc.fm

Nazwisko: 

Sylwia Kwiatkowska

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).