Muzealnicy potępiają !

Nie milkną echa faszystowskiego marszu, który bez przeszkód przeszedł przez Kalisz w Święto Niepodległości 11 listopada. Swoją dezaprobatę i potępienie dla tego wydarzenia oraz towarzyszącego mu haniebnego aktu spalenia Statutu księcia Bolesława Pobożnego, regulującego stosunki polsko-żydowskie, wyrazili w liście otwartym pracownicy Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej.

"Zbulwersowani tym faktem, jako pracownicy muzeum, czyli instytucji, której celem jest ochrona wszelakiego dziedzictwa kulturowego, nie mogliśmy postąpić inaczej" - mówi radiuCENTRUM Anna Tabaka, inicjatorka listu i kuratorka Działu Historii. "Jesteśmy miastem wielu kultur. Nasza historia jest wielowątkowa, jak taki warkocz, w którym jest wątek polski, żydowski, rosyjski, niemiecki i potem ukraiński, ale przyjmijmy to w końcu do siebie i nie dyskutujmy nad rzeczami oczywistymi - największą diasporą w Kaliszu była zawsze diaspora żydowska. To są fakty. Jeżeli my jako muzeum mamy dbać o dziedzictwo miasta i regionu, to częścią tego dziedzictwa jest również dziedzictwo żydowskie."

Jak dodała Anna Tabaka, w każdym dziale kaliskiego Muzeum znajdziemy judaika, czyli zabytki świadczące o wielowiekowym pokojowym współżyciu Żydów i Polaków w Kaliszu, stąd potrzeba powiedzenia stanowczego "nie" praktykom, które głoszą nienawiść i podburzają ludzi przeciw innej nacji.

List podpisało 28 osób z placówki głównej oraz oddziałów: w Russowie, na Zawodziu i z Centrum Rysunku i Grafiki im. Tadeusza Kulisiewicza.

Poniżej pełna treść listu:

Kalisz, 18 listopada 2021 r.
List otwarty pracowników muzeum w Kaliszu,

11 listopada ulicami Kalisza przeszedł haniebny marsz faszystów. Pracownicy Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej sprzeciwiają się zawłaszczaniu przestrzeni publicznej przez organizacje i osoby jawnie propagujące nienawiść. Oprócz skandowanych haseł grozą napawa fakt symbolicznego spalenia Statutu wydanego przez Bolesława Pobożnego w XIII wieku. Regulując kwestie sporne, mądry książę ustanowił wzorzec dobrosąsiedzkiego współistnienia obok siebie Polaków i Żydów nie tylko Kaliszu, ale w całej Wielkopolsce, a następnie Rzeczpospolitej. Taką schedę pozostawiło nam oświecone średniowiecze.
Sednem naszej codziennej pracy jako pracowników muzeum jest chronienie dziedzictwa. To kaliskie jest wielokulturowe, co oznacza, że jego częścią jest także spuścizna żydowska. W przedwojennym mieście niemal połowa mieszkańców mówiła w języku jidysz, a obok kościołów stały synagogi (stara i reformowana). Holocaustu większość z tych ludzi nie przeżyła. Wraz z nimi wyznawcy faszyzmu zamordowali dawny pejzaż wielokulturowego miasta, którego symbolem pozostają zasypana Babinka – dzisiejsze Planty Miejskie, Rozmark oraz liczne artefakty odnajdowane w trakcie badań archeologicznych w Kaliszu.
Pamiętając o historii, nie pozostajemy obojętni wobec wydarzeń z 11 listopada 2021 roku w naszym mieście. Nie ma naszej zgody na wykorzystywanie świąt państwowych do głoszenia postulatów zasługujących na ściganie z urzędu, na podważanie i zakłamywanie wielokulturowej spuścizny naszego miasta, na powrót do uwłaczających praktyk palenia ksiąg i dokumentów.

Pracownicy Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu,

Anna Tabaka, kuratorka Działu Historii MOZK
dr Ewa Andrzejewska, kuratorka Działu Sztuki MOZK
Sebastian Nowak, kurator Działu Archeologii MOZK
Wojciech Zjawiony, kurator Działu Etnografii MOZK
Zbigniew Kańczukowski, fotograf
Sylwia Szydłowska, specjalistka ds. digitalizacji
Halina Żurawska, opiekun ekspozycji
Hanna Jaworowicz, kierowniczka Oddziału CRiG im. Tadeusza Kulisiewicza
Marlena Nowakowska, opiekun ekspozycji
Waldemar Rymarczyk, kierowca
Robert Jóźwiakowski, montażysta wystaw
Joanna Walczak, specjalista ds. organizacji wystaw i wydarzeń
Kalina Grabińska, kustosz, Dział Naukowo-Oświatowy
Ilona Wieczorek, edukatorka
Joanna Hofman, specjalista ds. kadr
Monika Klejszmidt-Stachyra, specjalista ds. marketingu i promocji
Marcin Magdziński, kierownik Oddziału Rezerwat Archeologiczny Zawodzie
Monika Siwek, opiekun ekspozycji
Magdalena Greberska, edukatorka
Michał Antoniak, edukator
Renata Ziętek, kierowniczka Oddziału Dworek Marii Dąbrowskiej w Russowie
Michał Miklas, edukator
Monika Pośpiech, opiekun ekspozycji
Arkadiusz Kupczyk, opiekun ekspozycji
Urszula Grala, opiekun ekspozycji
oraz
pracownicy ochrony
Andrzej Kołuda, pracownik ochrony
Ryszard Woźniak, pracownik ochrony
Karol Roszak, pracownik ochrony

Autor: 

Personalia

e-mail
kwiatkowska@rc.fm

Nazwisko: 

Sylwia Kwiatkowska

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).