Można się napić

Po przerwie spowodowanej pandemią Covid-19 w Kaliszu znów ruszają publiczne zdroje. Gdzie można się napić i czy jest to bezpieczne?

Jak informują kaliskie wodociągi, można już napić się wody z publicznych zdrojów w 5 lokalizacjach. Czynne wodopoje znaleźć można na kaliskich Polach Marsowych, przy orliku na ul. Podmiejskiej, przy stacji uzdatniania wody na ul. poznańskiej, w parku miejskim w pobliżu Baszty Dorotki oraz niedaleko placu zabaw przy ulicy Tuszyńskiej. Wkrótce działać mają również te przy teatrze i kaliskim przedsiębiorstwie wodociągów i kanalizacji. Jak zapewnia spółka: "przed uruchomieniem każdy zdrój został zdezynfekowany i z każdego pobrano próbki wody do badań fizykochemicznych i bakteriologicznych".

Wodociągi zapewniają również, że woda ze zdrojów będzie badana przez cały sezon. Poza czystością, jak i jakością wody wodociągi przekonują, iż korzystanie ze zdrojów jest bardziej ekologiczne i zdrowsze niż kupowanie wody w plastikowych butelkach. Jeżeli nie zostaną wprowadzone dodatkowe obostrzenia pandemiczne, to zdroje działać będą do października.

Autor: 

Personalia

e-mail
kostecki@rc.fm

Nazwisko: 

Łukasz Kostecki

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).