Cisza z zasadami

Trwa cisza wyborcza, która w polskim systemie wyborczym obowiązuje na 24 godziny przed dniem głosowania. Rozpoczyna się dokładnie o północy przed dniem głosowania i trwa aż do zamknięcia wszystkich lokali wyborczych. W wypadku tegorocznych wyborów cisza wyborcza potrwa do niedzieli 28 czerwca do godziny 21:00. W tym czasie zabronione jest prowadzenie jakiejkolwiek kampanii wyborczej kandydatów. Za jej nieprzestrzeganie grożą dotkliwe kary.

Przed nami wyjątkowe wybory prezydenckie, które po pierwsze z powodu światowej pandemii koronawirusa zostały przeniesione z 10 maja na drugi termin - 28 czerwca, a po drugie będą przebiegały w specjalnym reżimie sanitarnym, który został zawarty w projekcie Ministerstwa Zdrowia ws. szczegółowych zasad bezpieczeństwa podczas wyborów prezydenckich.

Projekt zakłada, że w lokalu wyborczym przebywać ma przebywać jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 4 metry kwadratowe. Ponadto członkowie komisji muszą być wyposażeni w specjalne środki ochrony osobistej, m.in. jednorazowe rękawiczki, przyłbice lub półmaski, a pomiędzy ich stanowiskami powinno być zachowane 1,5 m odstępu.

W trakcie głosowania kilkukrotnie przeprowadzona zostanie dezynfekcja klamek, urn wyborczych, stołów, urządzeń higieniczno-sanitarnych, uchwytów, włączników światła oraz pozostałych powierzchni, na kontakt z którymi narażeni są wyborcy.

Zaleca się, by wyborcy byli zaopatrzeni w maseczki lub przyłbice, rękawiczki jednorazowe i własne długopisy oraz by zachowywali wymagany odstęp między osobami, nie mniejszy niż półtora metra odległości.

Głosowanie odbywać się będzie w lokalach wyborczych między 7:00 a 21:00 przy pomocy urzędowych kart do głosowania. Na każdej z kart umieszczona zostanie informacja o sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu. Wyborca oddaje głos na jednego z kandydatów, którego nazwisko znajduje się na karcie do głosowania, stawiając w kratce obok jego nazwiska znak „x”.

Za nieważny uznaje się głos:
1) oddany na karcie do głosowania, na której wyborca umieścił znak „×” przy więcej niż jednym nazwisku kandydata;
2) oddany na karcie do głosowania, na której wyborca nie umieścił znaku „×” przy żadnym z nazwisk kandydatów.

Więcej szczegółów dotyczących zasad tegorocznych wyborów prezydenckich znajdziecie w rozmowie radiaCENTRUM z Anną Krysicką, komisarzem wyborczym z Kalisza, w artykule: Wybory w epidemii.

Autor: 

Personalia

e-mail
redakcja@rc.fm

Nazwisko: 

radioCENTRUM_106.4

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).