Biały kruk ze śmieci

Unikatową książkę uratowano przed zniszczeniem w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw" w gminie Ceków-Kolonia. To kolejna cenna pozycja „wyłowiona” pośród makulatury przeznaczonej do sprasowania.

W trakcie rutynowych obowiązków służbowych polegających na kontroli selektywnie zebranej makulatury, kierownik sortowni i kompostowni Łukasz Werbiński spostrzegł wśród odpadów dość dobrze zachowaną książkę. Znaleziskiem okazała się niezwykle ciekawa i rzadka pozycja wydawnicza, pochodząca z okresu dwudziestolecia międzywojennego, pt. PARLAMENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 1919-1927.

Wolumin został wydany przez Lucjana Złotnickiego, pod redakcją profesorów Henryka Mościckiego i Włodzimierza Dzwonkowskiego w 1928 roku w Warszawie.
Jest to pozycja traktująca o powstaniu i funkcjonowaniu Parlamentu w nowo odrodzonej Rzeczypospolitej Polskiej. Księga składa się z dwóch części, opisowej i ilustracyjnej. W dziale opisowym podstawą księgi są autobiografie posłów i senatorów, natomiast w części ilustracyjnej, zamieszczono portrety Naczelnika Państwa, wszystkich trzech Prezydentów, Marszałków Sejmu i Senatu, posłów Sejmu Prawodawczego i senatorów pierwszego Senatu, oraz wiele innych fotografii i grafik.

Warto zaznaczyć, że to kolejny biały kruk, który został ocalony w bardzo podobnej sytuacji. Wcześniejsza książka pt. „ZIEMIA I MORZA, czyli Opis Fizyki Kuli Ziemskiej" z 1873 roku została przekazana do Książnicy Pedagogicznej im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu.

Autor: 

Personalia

e-mail
kwiatkowska@rc.fm

Nazwisko: 

Sylwia Kwiatkowska

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: krysiak@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).