Budżet inwestycyjny

Ponad 66 000 000 zł dochodu zaplanowano w budżecie powiatu kaliskiego na 2020 rok. Prognozowane wydatki mają wynieść o około 2 000 000 zł więcej, a deficyt zostanie sfinansowany przychodami jednostek samorządu terytorialnego oraz wolnymi środkami. "Priorytetowe inwestycje w tym roku to budowa i remonty dróg oraz ścieżek rowerowych, choć nie tylko" - powiedział radiuCENTRUM starosta kaliski Krzysztof Nosal.

"Ścieżki rowerowe mamy praktycznie w 80-ciu procentach wykonane. Jedna z nich jest w trakcie uzupełniania dokumentacji - to ścieżka w Trojanowie. I jeszcze jedna ścieżka, na którą będzie kolejny raz ogłoszony przetarg, to ścieżka pomiędzy Szczytnikami, a Iwanowicami. Ale też czeka nas remont zdewastowanego budynku w Opatówku pod nowe skrzydło Muzeum Historii Przemysłu. Mam głęboką nadzieję, że ten budynek zostanie uratowany i będzie służył celom kulturalnym."

Jak podkreślił starosta Nosal, inwestycje są realizowane przy finansowym wsparciu i współpracy wszystkich gmin powiatu kaliskiego.

"Gminy bardzo mocno wspierają Powiat Kaliski, bo praktycznie 40%, a czasami nawet 50% wkładu własnego do każdej inwestycji drogowej nam dokładają. Niektóre gminy przejmują nasze drogi powiatowe po to, aby w nie zainwestować, bo gminy mają większe możliwości. Nasz sukces tkwi w tym, że aby poprawiać bazę materialną, to musimy najpierw zbudować zaufanie pomiędzy trzema szczeblami samorządu, czyli pomiędzy gminą, powiatem i samorządowym województwem i to się nam udaje, z czego się bardzo cieszymy."

Jednym z zadań na tej rok jest również zagospodarowanie terenu wokół budynku Starostwa Powiatowego oraz adaptacja zabytkowej Sali nr 1 na cele kulturalne. Budżet na 2020 rok powiatowi radni przyjęli jedenastoma głosami "za", przy siedmiu "wstrzymujących się".

Autor: 

Personalia

e-mail
kwiatkowska@rc.fm

Nazwisko: 

Sylwia Kwiatkowska

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: krysiak@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).