Dotacje na zabytki

Trzy obiekty sakralne w powiecie kaliskim otrzymały dofinansowanie na remonty i ochronę swoich zabytkowych dóbr.

Na 33. Sesji Rady Powiatu Kaliskiego, która odbyła się 28 kwietnia br, powiatowi radni przyjęli uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowych z budżetu Powiatu Kaliskiego na 2021 rok na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na obszarze powiatu kaliskiego. W sumie udzielono dotacji 3. podmiotom w łacznej kwocie 20 000 zł.

Środki z budżetu powiatu kaliskiego otrzymały:
Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP w Blizanowie - 5000 zł na wymianę instalacji elektrycznej i założenie sygnalizacji włamania z powiadomieniem GSM”.

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława B.M. w Lipe na zadanie pn. Prace konserwatorskie obrazu „Przemienienie Pańskie" - również w kwocie 5 000 zł.

I wreszcie Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich świętych w Liskowie otrzymała dotację w wysokości 10 000 zł na prace konserwatorskie przy zabytkowej neogotyckiej ambonie kościoła parafialnego Wszystkich Świętych w Liskowie.

Przypomnijmy, że ochrona i wsparcie dla podmiotów zarządzających zabytkowymi dobrami znajdującymi się na terenie powiatu kaliskiego należy do zadań i obowiązków Starostwa Powiatowego w Kaliszu.

Tekst za: Starostwo Powiatowe w Kaliszu

Autor: 

Personalia

e-mail
kwiatkowska@rc.fm

Nazwisko: 

Sylwia Kwiatkowska

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).