Szukają zastępczych

Zapewniają optymalne warunki rozwoju psychofizycznego dziecka i pozwalają na stworzenie atmosfery bliskości i zaufania, jakie powinny łączyć dzieci z rodzicami - zalet rodzin zastępczych jest znacznie więcej i zdecydowanie są one lepszą formą sprawowania opieki niż instytucjonalne domy dziecka. Zapotrzebowanie na nie jest ogromne, a kandydatów jest niewielu.

Od stycznia do września 2021 roku na terenie powiatu kaliskiego funkcjonowały 32 rodziny zastępcze spokrewnione, 14 rodzin zastępczych niezawodowych i tylko 3 rodziny zawodowe.

O to, jakie trzeba spełnić warunki, aby stworzyć rodzinę zastępczą, radioCENTRUM zapytało Dariusza Paszyna, dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu: "Potrzebny jest szereg oświadczeń, który dotyczy rękojmi należytego sprawowania pieczy zastępczej - osoby chętne muszą przedstawić oświadczenie o tym, że władza rodzicielska nie została im odebrana, ograniczona ani zawieszona. Chętni muszą być zdolni do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem i nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo."

Od kandydatów będzie też wymagane potwierdzenie przebywania i zameldowania na terenie Polski. Ponadto muszą być zdolni do zapewnienia przyszłym podopiecznym odpowiednich warunków bytowych i zaspokojenia potrzeb - w szczególności emocjonalnych. Dodatkowo wszyscy przyszli rodzice zastępczy przechodzą badania psychologiczne i uczestniczą w obejmującym kilkanaście sesji szkoleniu. Aby kurs ruszył, potrzebnych jest dziesięć chętnych rodzin.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu prowadzi nabór na bezpłatne szkolenie dla kandydatów. Potrzebne informacje znajdują się TUTAJ

Celem funkcjonowania rodziny zastępczej jest wzmocnienie rodziny naturalnej tak, aby dziecko mogło do niej powrócić oraz wygaszenie instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Autor: 

Personalia

e-mail
szwarc@rc.fm

Nazwisko: 

Szwarc

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).