Reagujemy

"Międzynarodowy dzień przeciw przemocy wobec kobiet" przypadający 25 listopada, jest okazją do zaznaczenia, że solidaryzujemy się z ofiarami przemocy i chcemy zwiększyć świadomość społeczeństwa w tej sprawie" - powiedzieli radiuCENTRUM członkowie koła powiatowego Polska 2050, rozpoczynając akcję #reagujemy.

"Jest kilka rodzajów przemocy. Przemoc fizyczna, psychiczna, seksualna, ekonomiczna. Często ofiarom przemocy ciężko jest się zgłosić do jakiejkolwiek poradni, czy innego miejsca, gdzie mogłyby otrzymać profesjonalną pomoc. Wobec tego ja zachęcam wszystkie kobiety i wszystkich mężczyzn, bo dzisiaj kwestia przemocy w rodzinie dotyka też mężczyzn, żeby szukali takiej pomocy. Są miejsca, gdzie można uzyskać taką pomoc i gdzie można pomóc sobie oraz swoim bliskim. Proszę również wszystkich, nie bądźmy bierni. Jeżeli widzimy, że komuś wokół nas dzieje się krzywda, reagujmy" - powiedziała Aldona Adamiak-Sadowska — społecznik, działacz fundacji CHOPS oraz instruktor terapii uzależnień.

na fot.: Aldona Adamiak-Sadowska (pierwsza z prawej) / społecznik, działacz fundacji CHOPS

O działaniach, jakie miasto podejmuje w materii przeciwdziałania przemocy w rodzinie, powiedziała Magdalena Walczak — kaliska radna: "Pod obrady Rady Miasta Kalisza Wchodzi miejski program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2021-2025. Wszystkie dane, które możemy wyczytać w tym programie, są niezwykle niepokojące, ponieważ mamy do czynienia z rażącym wzrostem tego typu zgłoszeń. Do czerwca tego roku było już 135 zgłoszeń, które zakończyły się założeniem Niebieskiej Karty. Ponadto w tym samym czasie było już 1199 interwencji związanych z przemocą w rodzinie. W stosunku do lat poprzednich mamy do czynienia z tendencją wzrostową".


na fot.: Magdalena Walczak (pierwsza z prawej) / kaliska radna Polska 2050

Radni klubu oraz działacze stowarzyszenia Polska 2050 zachęcają do reagowania i niepozostawania obojętnym na cudzą krzywdę. Zaznaczają również, że w udzielaniu pomocy ofiarom przemocy niezbędne są również działania organizacji pozarządowych, które wspierają miejskie i gminne ośrodki pomocy społecznej.

Autor: 

Personalia

e-mail
kostecki@rc.fm

Nazwisko: 

Łukasz Kostecki

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).