Mundur +

1500 złotych brutto dodatku motywacyjnego po 25 latach pracy w służbie mundurowej. A po 28,5 latach służby już 2500 złotych miesięcznie świadczenia. W ten sposób rząd chce zachęcić, m.in. policjantów, strażaków czy strażników granicznych do dłuższej aktywności zawodowej.

"Wielu protestowało przeciwko temu, że nie uwzględniono w tej ustawie funkcjonariuszy służby celno-skarbowej. To także bardzo duża grupa, która chodzi w mundurach i ma emerytury oparte o te same zasady, co policja, ale nie uwzględniono ich. Wprowadziliśmy do ustawy wiele poprawek, było ich około 30" - powiedział radiuCENTRUM Janusz Pęcherz, senator Koalicji Obywatelskiej.

na fot.: Janusz Pęcherz / senator Koalicji Obywatelskiej

Przyjęte w sierpniu rozwiązanie wzmacnia też ochronę prawną funkcjonariuszy. Mundurowym przysługuje m.in. zwrot kosztów poniesionych na ochronę prawną, jeżeli postępowanie karne prowadzone w związku z wykonywaniem czynności służbowych zakończy się wyrokiem uniewinniającym lub zostanie umorzone.

Dodatkowo za niewykorzystany urlop wypoczynkowy lub dodatkowy wypłacany będzie ekwiwalent pieniężny.

W kaliskiej komendzie policji pracuje 388 funkcjonariuszy.

Autor: 

Personalia

e-mail
kurzaj@rc.fm

Nazwisko: 

Mateusz Kurzaj

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).