Uniknie kary ?

W sądzie okręgowym w Kaliszu odbyła się w dniu 15 października rozprawa apelacyjna dotycząca Arkadiusza H. Duchowny oskarżony został o molestowanie Bartłomieja Pankowiaka. W pierwszej instancji orzeczono wobec Arkadiusza H. 3 lata bezwzględnego więzienia oraz 10 lat zakazu pracy z dziećmi. Czy jednak mężczyzna może uniknąć kary?

"Przewodniczący składowi sędziowskiemu zwrócił obecnym na sali stronom [obrońcy oskarżonego oraz prokuratorowi i pokrzywdzonemu - przyp. red] uwagę na kwestię przedawnienia karalności czynu oskarżonego w kontekście zmiany przepisów o przedawnieniu w stosunku do chwili orzekania przez sąd pierwszej instancji. Zarówno prokurator, jak i obrońca oskarżonego nie zajęli stanowiska w tej sprawie, dlatego też sąd postanowił, z uwagi na konieczność dokonania analizy przepisów dotyczących przedawnienia karalności, ogłoszenie wyroku odroczyć do dnia 28 października na godzinę 10:00 w sali 170" - powiedziała radiuCENTRUM Edyta Janiszewska - rzecznik Sądu Okręgowego w Kaliszu.

Jak informowało radioCENTRUM, przed kaliskim sądem toczy się również postępowanie cywilne braci Pankowiaków przeciwko diecezji kaliskiej. Jak ustaliło radioCENTRUM, diecezja odmówiła przekazania do sądu dokumentacji związanej z przebiegiem posługi kapłańskiej Arkadiusza H. oraz podania, czy składano na niego skargi i czego one dotyczyły. Odmówiono również przekazania decyzji Watykanu wobec biskupa Edwarda Janiaka z marca 2021 roku, powołując się na przepisy konkordatu. Sąd postanowił zwrócić się o dostęp do tych dokumentów do Nuncjatury Apostolskiej.

Autor: 

Personalia

e-mail
kostecki@rc.fm

Nazwisko: 

Łukasz Kostecki

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).