Pilne potrzeby

Trwają konsultacje z mieszkańcami ulic Jabłkowskiego i Podgórze ws. rewitalizacji najbardziej zdegradowanego obszaru w Kaliszu.Tym razem urzędnicy przeprowadzili je w formie spaceru badawczego, podczas którego omawiali z kaliszanami najpilniejsze zmiany, jakie powinny zostać wprowadzone:

"Mieszkańcy zwracali uwagę na stan nawierzchni ulic. Stwierdzili, że wymaga ona modernizacji. Zwracali też uwagę na konieczność uporządkowania terenu i stworzenia nowych miejsc parkingowych. Na pewno na konieczność budowy sieci ciepłowniczej w tym rejonie oraz na konieczność zagospodarowania wnętrz kwartałów" - powiedziała radiuCENTRUM Izabela Grześkiewicz z Biura Rewitalizacji w Kaliszu.

na fot.: Izabela Grześkiewicz / kierownik Biura Rewitalizacji w Kaliszu

Mieszkańcy chcieliby, aby w planie rewitalizacji znalazł się pomysł na zagospodarowanie terenu po zlikwidowanych zabudowaniach gospodarczych, które służą jako składowisko węgla. Oczywiście, zwracali też uwagę na stan techniczny budynków i pilną potrzebę ich wyremontowania.

Do końca sierpnia Biuro Rewitalizacji za pomocą geoankiety zbierało opinie i wnioski w tej sprawie. Jej wyniki poznamy do końca tego tygodnia.

Ratusz planuje jeszcze 3 konsultacje z mieszkańcami. Najbliższa odbędzie się 1 października o godzinie 17:00 w Kościele Chrześcijan Baptystów w Kaliszu. 15 października o godzinie 17:00 odbędą się warsztaty, na którą przygotowywana jest makieta terenu Jabłkowskiego i Podgórza. Podsumowanie 29 października.

Autor: 

Personalia

e-mail
kurzaj@rc.fm

Nazwisko: 

Mateusz Kurzaj

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).