Pieniądze i zwolnienia

W piątek, z zachowaniem odpowiednich środków ostrożności ze względu na sytuację epidemiologiczną, odbyło się spotkanie prezydium Rady Miasta Kalisza. Uczestniczyli w nim przewodniczący Tadeusz Skarżyński oraz wiceprzewodniczący: Eskan Darwich i Mirosław Gabrysiak, a drogą wideokonferencji - wiceprzewodnicząca Kamila Majewska.

O czym radziło prezydium?
Na posiedzeniu podjęte zostały wnioski, skierowane do rozważenia przez prezydenta Kalisza - Krystiana Kinastowskiego.
Rada Miasta Kalisza wnioskuje o jak najszybsze zabezpieczenie w miejskim budżecie 1 000 000 złotych dla kaliskiego szpitala, kaliskiego Pogotowia Ratunkowego oraz jednostek Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Pieniądze miałyby być przeznaczone na zakup niezbędnego sprzętu medycznego, a także odzieży medycznej oraz środków ochrony indywidualnej.
To nie jedyny wniosek, bowiem radni wnioskują też o pilne rozważenie możliwości zwolnienia kaliszan i przedsiębiorców z obowiązku zapłaty tegorocznych podatków i opłat lokalnych, ze szczególnym uwzględnieniem podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych.
Rajcy oczekują również zniesienia obowiązku opłacania Strefy Płatnego Parkowania w okresie zagrożenia epidemicznego, czyli do odwołania.
Teraz prezydium czeka na odpowiedź prezydenta.

Autor: 

Personalia

e-mail
redakcja@rc.fm

Nazwisko: 

radioCENTRUM_106.4

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: krysiak@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).