Park(ing) ?

Czy i kiedy kaliski park będzie - jak dawniej - miejscem przyjaznym kaliszanom? Infrastruktura miejskiego zieleńca do najciekawszych i najbezpieczniejszych nie należy. Wątpliwości, a raczej brak konkretów ze strony władz dla koniecznej parkowej przemiany to kolejny problem.
Autorem obszernej monografii o kaliskim parku miejskim jest dr Makary Górzyński i to on w rozmowie z radiemCENTRUM zwraca uwagę na niewykorzystane - nie tylko zdrowotne - możliwości zielonych płuc Kalisza:

"Jeśli pyta pan o potencjał, to niewątpliwie jest on znaczny - wynika zarówno z walorów przyrodniczych ukształtowanej przez człowieka natury. Ma z nią jednak niewiele wspólnego; jest raczej tworem ludzkich rąk i inżynierii, jaką jest ogrodnictwo. Natomiast od strony historycznej drugim takim komponentem, na który tu historyk - a przecież ja jestem historykiem architektury, historykiem miasta - musi zwrócić uwagę, to jest bardzo duża wartość historyczna tego kilkudziesięciohektarowego zespołu zieleni w samym sercu Kalisza."

na fot.: dr Makary Górzyński / historyk, regionalista

Zdaniem dr. Górzyńskiego najnowsza historia parku to też - niestety - wiele błędów po stronie człowieka. Zwłaszcza sędziwi mieszkańcy Grodu nad Prosnę z sentymentem wspominają park, w którym obecność człowieka nie szkodziła parkowemu dobrostanowi:

"Krzywe, nierówne nawierzchnie alejek - utwardzonych tłuczoną cegłą to nie jest odpowiednia wizytówka miasta o takiej historii, potencjale i tradycjach jak Kalisz. Wszyscy się pewnie zgodzą, że stare kosze na śmieci, brudne ławki i połamane latarnie, a takich obrazków mamy w parku miejskim wiele przez te ostatnie dziesięciolecia... Najlepszym pomysłem nie jest też utworzenie dróg dla ruchu samochodów ciężarowych, jakichś baz ogrodniczych itp. No to wszystko były błędy, które doprowadziły do wyraźnej degradacji tej infrastruktury..."

Życie biologiczne w parku, to m.in. naturalna selekcja parkowego drzewostanu. Niestety, dopełniają ją niszczycielskie akty wandali.

Troska o miejską zieleń powinna spędzać sen z powiek włodarzom, bo jedno z najbardziej reprezentacyjnych miejsc Kalisza może za kilka lat przypominać nie park, a... parking. I oby pojawienie się w nim betonu nie było tylko kwestią czasu, a zarazem odpowiedzią na tak potrzebną temu miejscu rewaloryzację.

Park Miejski w Kaliszu – w Śródmieściu, na pograniczu Rajskowa i Rypinka, nad Prosną, Swędrnią, Kanałem Bernardyńskim, Kanałem Rypinkowskim i Przekopem, założony w 1798, wielokrotnie powiększany i przekształcany. W XIX wieku uważany za najpiękniejszy polski ogród publiczny. W najstarszej części utrzymany w stylu ogrodu angielskiego, najstarszy park miejski w Polsce, wpisany do rejestru zabytków w 1964 roku (za: wikipedia.org).

Autor: 

Personalia

e-mail
torbiarczyk@rc.fm

Nazwisko: 

Witold Torbiarczyk

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).