Pamięć pod Monte Cassino

Wielkopolska delegacja uczciła pamięć bohaterów bitwy pod Monte Casino w 78 rocznicę tych wydarzeń. Oficjalne uroczystości przy mogiłach poległych żołnierzy zorganizował Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana Józefa Kasprzyka oraz Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Włoskiej i Republice San Marino Anna Maria Anders. Jak mówi radiuCENTRUM Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego delegacja z Wielkopolski gościła we Włoszech na zaproszenie partnerskiej gminy Piedimonte San Germano:

"Oddaliśmy Bogu ducha, Ziemi Włoskiej ciało, a serce Polsce" - to motto wyryte jest na pomniku na Monte Cassino. Podczas obchodów 78 rocznicy bitwy delegacja z Wielkopolski odwiedziła groby żołnierzy poległych w walkach o wolne Włochy, o wolną Polskę. Szeregi armii gen. Władysława Andersa zasilali także Wielkopolanie i mieszkańcy Ziemi Kaliskiej, którym przyświecał jeden cel – wolna i niepodległa Polska. Dwóch z tych bohaterów pochodziło z gminy Ceków Kolonia, która jest partnerską gminą włoskiej Piedimonte San Germano".

na fot. od lewej: Jan Adam Kłysz / przewodniczący rady powiatu kaliskiego, Krzysztof Nosal / starosta kaliski, Mariusz Chojnacki / wójt Cekowa Kolonii, Krzysztof Grabowski / wicemarszałek województwa wielkopolskiego, Józef Podłużny / wójt Godziesz Wielkich.

Centralnymi miejscami obchodów było Wzgórze Wolności pod Pomnikiem 6 Pułku Pancernego im. Dzieci Lwowskich, oraz pomnik Generała Władysława Andersa. Uczestnicy wizyty odwiedzili miejsca pamięci szlaku bitewnego. Mieli również okazję do rozmów o bliższej współpracy z ambasador Anną Marią Anders i burmistrzem partnerskiej gminy. W wielkopolskiej delegacji znaleźli się również włodarze powiatu kaliskiego, wójtowie gmin Ceków Kolonia i Godziesze Wielkie oraz przedstawiciele Lokalnej Grupy Działania "Kraina Nocy i Dni".

Autor: 

Personalia

e-mail
figiel@rc.fm

Nazwisko: 

Paweł Figiel

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).