Walkowski prezentuje

„Odwiedzimy wszystkich mieszkańców i w czasie tych spotkań będziemy rozmawiać o naszych pomysłach na rozwój gminy oraz każdej z miejscowości” - powiedział radiuCENTRUM Piotr Walkowski, kandydat na wójta Gminy Ostrów. Jego program wyborczy to 19 punktów, a gwarancją ich realizacji ma być samorządowe doświadczenie samego kandydata zdobyte na stanowisku przewodniczącego rady powiatu ostrowskiego.

„Wszyscy zasługują na dobrą jakość życia, czyli drogi, chodniki, oświetlenie, edukację i bezpieczeństwo. Wiemy jak to zrobić, bo program wyborczy powstał nie tylko dla mieszkańców, ale był wspólnie z nimi tworzony. Jestem zadowolony, że udało mi się zebrać tak wielu społeczników oraz wieloletnich radnych, którzy poparli moją wizję gminy. Stawiamy na otwartość oraz bezpośrednie spotkania, dlatego w najbliższym czasie odwiedzimy wszystkich mieszkańców, by przedstawić nasze propozycje zmian” - Piotr Walkowski w czasie prezentacji programu wyborczego i kandydatów na radnych gminy Ostrów Wielkopolski.

Jednym z punktów programu są także regularne spotkania z mieszkańcami. Walkowski zapewnił, że tak jak przy tworzeniu koncepcji, tak i przy realizacji zawartych w niej obietnic chce rozmawiać i konsultować wszystkie kroki z mieszkańcami. Na koniec konferencji prasowej kandydat na wójta oraz osoby ubiegające się mandaty radnych z list komitetu Piotra Walkowskiego posadzili drzewo, co ich zdaniem jest symbolem zacieśniania więzi sąsiedzkich i tworzenia przestrzeni do bycia razem. I taka akcja ma odbyć w każdej miejscowości gminy Ostrów Wielkopolski.


na fot.: kandydaci do Rady Gminy Ostrów Wielkopolski oraz Piotr Walkowski, kandydat na wójta

Kandydaci do Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z list Piotra Walkowskiego:

Okręg nr 1
Sołectwa: Chruszczyny, Daniszyn, Mazury, Onęber, Warszty
Piotr Niśkiewicz – zawodowy strażak, działacz społeczny LZS Błysk Daniszyn, OSP Daniszyn,
komendant gminny ZOSP RP, członek PCK
Okręg nr 2
Sołectwa: Cegły, Łąkociny, Radziwiłłów
Zenon Janas - Wieloletni sołtys i radny gminy
Okręg nr 3
Sołectwa: Lamki, Zalesie, Świeligów
Grzegorz Kurkiewicz – prezes OSP Lamki, aktywny społecznik, przedsiębiorca
Okręg nr 4
Sołectwo Zacharzew
Dawid Goss – działacz społeczny, członek rady sołeckiej, naczelnik OSP Świeligów, Przedsiębiorca
Okręg nr 5
Sołectwo Gorzyce Wielkie
Marcin Nowak– nauczyciel, pedagog, dyrygent, organizator życia artystycznego w naszej gminie
Okręg nr 6
Sołectwo Gorzyce Wielkie
Maria Faliszewska – prowadzi własną działalność gospodarczą, liderka lokalnego klubu 555 w
Ostrowie Wielkopolskim.
Okręg nr 7
Sołectwo Topola Mała
Przemysław Wala – rolnik, społecznik, sołtys
Okręg nr 8
Sołectwa: Nowe Kamienice, Smardowskie Olendry, Wysocko Wielkie, Sadowie
Ryszard Dymny – Sołtys Wysocka Wielkiego lider miejscowy który od lat z powodzeniem rozwija tę
miejscowość i współpracuje z organizacjami, przedsiębiorca
Okręg nr 9
Sołectwo Wtórek (Wtórek, Kąkolewo, Trąba)
Ryszard Ryfa – wieloletni sołtys i radny gminy Ostrów od 25 lat
Okręg nr 10
Sołectwo Czekanów (Czekanów, Bagatela)
Piotr Daniłkiewicz – oddany strażak i prawdziwy społecznik
Okręg nr 11
Sołectwa: Lewków, Michałków
Bartosz Sudolski – student, działacz społeczny, strażak
Okręg nr 12
Sołectwa: Będzieszyn, Gutów, Kwiatków, Młynów, Słaborowice
Marcin Gołembiowski – sołtys, prowadzi własne gospodarstwo rolne
Okręg nr 13
Sołectwa: Franklinów (Franklinów, Stary Staw), Karski, Kołątajew, Lewkowiec, Lewków Osiedle
Marian Waliszewski – radny gminny dwóch kadencji, wiceprezes gminnego ZOSP, przedsiębiorca
Okręg nr 14
Sołectwa: Biniew, Górzenko, Górzno, Szczury
Anna Demska – wspólnie z rodzicami prowadzi rodzinną firmę, społeczniczka która wspiera wiele
inicjatyw lokalnych
Okręg nr 15
Sołectwa: Borowiec, Sobótka
Małgorzata Grzelak – Przewodnicząca KGW, działaczka OSP

Program:

1. CZAS NA DRUGI ŻŁOBEK - Gmina Ostrów Wielkopolski dynamicznie się rozwija i jeden żłobek nie wystarcza - potrzebny jest kolejny, w drugiej części gminy, aby młode mamy mogły wracać do pracy nie martwiąc się o swoje pociechy.
2. NOWOCZESNE PRZEDSZKOLA I SZKOŁY - z solidnym wsparciem dla najmłodszych, jak ciepły posiłek, świetlice, opieka pedagogiczna i psychologiczna.
3. OŚWIETLIMY GMINĘ NOCĄ - czas zakończyć mroczne czasy w gminie Ostrów Wielkopolski, mieszkańcy chcą czuć się bezpiecznie, a ciemność to nie tylko zagrożenie na drogach, ale także ułatwienie dla złodziei.
4. ZBUDUJEMY DROGI, CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWE - wszędzie tam, gdzie są potrzebne - także we współpracy z innymi samorządami.
5. KAŻDA MIEJSCOWOŚĆ GMINY TAK SAMO WAŻNA - Gmina Ostrów Wielkopolski jest rozległa i bardzo zróżnicowana, ale wszyscy mieszkańcy tak samo zasługują na komfort życia.
6. BEZPŁATNE BADANIA PROFILAKTYCZNE - nie od dziś wiadomo, że lepiej zapobiegać niż leczyć, dlatego chcemy uruchomić (nie tylko przed wyborami) bezpłatne badania przesiewowe dla różnych grup wiekowych, jeśli będzie to możliwe, także w oparciu o środki zewnętrzne.
7. ZAJĘCIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W KAŻDEJ MIEJSCOWOŚCI - na terenie Gminy mamy wiele sal wiejskich i sal sportowych - niech będą otwarte dla naszych mieszkańców i tętniące życiem.
8. PRZYJAZNY URZĄD - wydłużenie godzin pracy urzędu, aby stał się on bardziej dostępny dla mieszkańców, a dla tych, którzy wolą nowoczesne technologie umożliwienie załatwiania spraw drogą internetową.
9. DOSTĘPNA KOMUNIKACJA AUTOBUSOWA - ten problem znają wszystkie miejscowości - te blisko mają za blisko na tanią komunikację, te dalekie, za daleko. Postawimy na mniejsze, tańsze i częściej jeżdżące autobusy - aby seniorzy mogli bez problemu dojechać do lekarza, a dzieci i młodzież do szkoły czy na zajęcia dodatkowe.
10. BEZPIECZEŃSTWO - DOPOSAŻENIE OSP - nasza gmina jest tak rozległa, że to strażacy są pierwszymi strażnikami bezpieczeństwa mieszkańców. Aby byli skuteczni musimy dbać nie tylko o flotę samochodową, ale także sprzęt i środki ochrony osobistej.
11. MIEJSCA SPOTKAŃ DLA SENIORÓW - w dzisiejszych czasach Dzienny Dom Seniora i kluby seniora to nie luksus, a konieczność. Wykorzystamy do tego celu m.in. sale wiejskie.
12. GMINNA KARTA KRWIODAWCÓW - czas docenić tych, którzy dzielą się z innymi najcenniejszym darem, jaki można podarować człowiekowi. Gmina Ostrów Wielkopolski ma wielu krwiodawców i należy im się podziękowanie w formie Gminnej Karty Krwiodawcy.
13. NIC O WAS BEZ WAS - stawiam na dialog z mieszkańcami - chcemy konsultować sprawy, które dotyczą mieszkańców oraz wzmocnić rolę sołtysa i Rady Sołeckiej.
14. TERENY INWESTYCYJNE - przygotujemy plan zagospodarowania przestrzennego gminy i stworzymy tereny inwestycyjne, bo nowe firmy to nowe miejsca pracy dla naszych mieszkańców.
15. STOP ZALEWANIU WSI - CZAS NA RETENCJĘ - poprawimy sytuację poszukując środków zewnętrznych na nowoczesne rozwiązania w tym zakresie.
16. WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI SPOŁECZNYMI - wiemy jak to zrobić, bo mój komitet, to społecznicy, a nie urzędnicy - oni najlepiej wiedzą, jak taka współpraca na zasadach partnerstwa powinna się odbywać.
17. ZADBAMY O ZIELEŃ I NASZE PARKI - stworzymy strefy wypoczynku, które będą także sprzyjały integracji mieszkańców.
18. REFORMA GOSPODARKI KOMUNALNEJ - nowoczesna i oszczędna gospodarka komunalna, to tańsze śmieci, woda oraz inne usługi.
19. POZYSKIWANIE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH - stworzymy referat, który będzie zajmował się pozyskiwaniem środków zewnętrznych, aby jak najbardziej efektywnie wykorzystać możliwości jakie stwarza nowa perspektywa unijna. Ważna jest także gospodarka finansowa gminy, tak by Gminę było stać na zabezpieczenie wkładów własnych do projektów, które będziemy chcieli realizować. W tej chwili Gmina balansuje na granicy ustawowych
wskaźników.

Wybory samorządowe 7 kwietnia. Tego dnia wybierzemy radnych oraz odbędzie się pierwsza tura wyborów prezydentów miast, burmistrzów i wójtów.

Autor: 

Personalia

e-mail
walczak@rc.fm

Nazwisko: 

Agnieszka Walczak

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).