Do poprawki

Śledztwo w sprawie wybuchu gazu w Jankowie Przygodzkim w 2013 roku wraca do prokuratury. Powodem są wątpliwości kaliskiego sądu co do bezstronności biegłych wydających opinię w śledztwie w tej sprawie. Ostrowska prokuratura ma teraz czas do końca września, aby ponownie przeprowadzić ekspertyzę biegłych w tej sprawie. Jak się okazało, biegli prowadzący badania na zlecenie prokuratury wydawali również prywatne opinie na rzecz jednej ze stron postępowania w tej samej sprawie.

"Postanowiono wyznaczyć Prokuratorowi Okręgowemu w Ostrowie Wlkp. termin do 30 września 2023 r., do przedstawienia dowodu w postaci opinii biegłych, innych niż Instytut Inżynierii Lądowej Politechniki Poznańskiej w Poznaniu, na okoliczności jak w postanowieniu dowodowym wydanym w dniu 11 grudnia 2015 r. W toku postępowania sądowego ujawniła się okoliczność polegająca na tym, iż wyżej wymieniony Instytut sporządził cztery tak zwane „prywatne opinie” na zlecenie strony niniejszego postępowania, jednego z oskarżycieli posiłkowych, Gaz – System S.A., przy czym opinie te dotyczyły tego samego zdarzenia, którego dotyczy niniejsze postępowanie" - powiedział radiuCENTRUM sędzia Edyta Janiszewska - rzecznik Sadu Okręgowego w Kaliszu.

na fot.: sędzia Edyta Janiszewska / rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Kaliszu

Jak przekonuje sąd, z treści tych czterech „prywatnych opinii” nadesłanych przez oskarżyciela posiłkowego wynika, że opinie te zostały sporządzone nie tylko przez ten sam Instytut, lecz także przez te same dwie osoby, które wydały opinię w tej sprawie dla Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim.

autor: kosteckiatrc.fm

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).