Czas na seniorów

Seniorzy aktywni także na emeryturze. W środę w sali Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM w Kaliszu podsumowano projekt "Czas na Seniora" realizowany przez Aglomerację Kalisko-Ostrowską i Metropolię Poznań, które zrzeszają łącznie aż 40 gmin. Na uroczystej konferencji podsumowano działania i przedstawiono najważniejsze punkty polityki senioralnej na najbliższe dekady.

Projekt "Czas na Seniora" to cykl warsztatów, których celem było m.in. zapobieżenie wyrzucaniu seniorów poza margines społeczny. W trakcie spotkań starsze osoby z miast i wsi dzieliły się doświadczeniami. Rozmawiali też ze specjalistami o oczekiwaniach wobec samorządów. To bardzo ważne, ponieważ jak wynika z danych GUS długość życia w Polsce wydłuża się i największą grupę seniorów w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej stanowią osoby w wieku 70 lat i więcej.

na fot. od lewej: Marzena Wodzińska / Zarząd Województwa Wielkopolskiego; Krystian Kinastowski / prezydent Kalisza; Józef Podłużny / wójt gminy Godziesze Wielkie

Odpowiednie warunki i przestrzeń dla osób starszych powinny tworzyć lokalne samorządy. To dostosowywanie komunikacji publicznej i obiektów publicznych do potrzeb seniorów, organizacja wolnego czasu np. w domach seniora, czy oferta kulturalna i rozrywkowa, oraz przede wszystkim podnoszenie jakości usług medycznych czy profilaktyka zdrowotna. Jak zapewniała Marzena Wodzińska z zarządu Województwa Wielkopolskiego potrzeby seniorów są ujęte w strategii rozwoju Wielkopolski do 2030 roku. W ramach projektu powstała robocza wersja dokumentu, która trafi do samorządów AKO i ma być drogowskazem do działań na rzecz seniorów.

Autor: 

Personalia

e-mail
kurzaj@rc.fm

Nazwisko: 

Mateusz Kurzaj

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: krysiak@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).