Ochrona dla szkół

Terminale do pomiaru temperatury ciała i wykrywania braku maseczki na twarzy, kilkadziesiąt mobilnych stacji do dezynfekcji rąk i ponad 1100 pięciolitrowych płynów dezynfekcyjnych, a także zamgławiacze powierzchni otrzymało 17 szkół z Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej. W Kaliszu środki do dezynfekcji trafiły do 9 placówek oświatowych.

"One będą służyć uczniom, tym bardziej, że w wielu szkołach jest duże wyczekiwanie na to, żeby sale i korytarze szkolne zapełniły się młodzieżą. Dlatego trzeba zadbać o ich bezpieczeństwo. Cieszy fakt, że Aglomeracja Kalisko-Ostrowska, która ma do swojej dyspozycji, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego bardzo duże pieniądze, również przeznacza te środki na walkę z COVID-19" - mówił podczas przekazania sprzętu Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.

na fot. od lewej: Ewa Milewska / dyrektor Biura Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska; Grzegorz Kulawinek / wiceprezydent Kalisza; Krystian Kinastowski / prezydent Kalisza; Krzysztof Grabowski / wicemarszałek województwa wielkopolskiego

Pieniądze na zakup sprzętu dla szkół pochodzą z zaoszczędzonych środków kończącej się już perspektywy programu WRPO 2014+ w ramach projektu pn. "Zawodowa młodzież".

"W momencie kiedy pojawiły się oszczędności zależało nam na tym, by w tych trudnych czasach pandemii wspomóc te jednostki również w zakresie jak najszybszego powrotu do normalnego funkcjonowania i możliwości korzystania chociażby z tego sprzętu i wiedzy szkolnej" - dodał Krystian Kinastowski, prezydent Kalisza.

Na zakup środków Kalisz otrzymał blisko 340 000 złotych. Wsparcie finansowe otrzymały też gminy z powiatu kaliskiego. Łącznie Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska na środki i urządzenia dezynfekcyjne przeznaczyło nieco ponad 700 000 złotych.

Autor: 

Personalia

e-mail
kurzaj@rc.fm

Nazwisko: 

Mateusz Kurzaj

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).