Nowy dyrektor ?

Jest nowy dyrektor Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej. Jak poinformowała Anna Parzyńska-Paschke, rzeczniczka prasowa Marszałka Województwa Wielkopolskiego w ramach konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora wpłynęły 4 aplikacje.

„Po dokonaniu przez Komisję Konkursową oceny zgodności złożonych aplikacji z ustalonymi formalnymi kryteriami konkursu, podanymi w ogłoszeniu konkursowym, do drugiego etapu postępowania, tj. do rozmów kwalifikacyjnych, dopuszczono dwie osoby. Po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych, w wyniku postępowania konkursowego, Zarządowi Województwa Wielkopolskiego w najbliższych dniach - jako kandydat na stanowisko objęte konkursem – przedstawiony zostanie Pan Marcin Magdziński. Kandydat otrzymał bezwzględną większość głosów członków Komisji powołanej do przeprowadzenia tego konkursu - 10 głosów na 10 obecnych na posiedzeniu członków Komisji”.

W przypadku zaakceptowania tej kandydatury przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego, powierzenie Marcinowi Magdzińskiemu funkcji dyrektora kaliskiego Muzeum możliwe będzie jeszcze w grudniu tego roku. Marcin Magdziński przez wiele lat pracował w MOZK, m.in. jako kierownik grodu Piastów na Zawodziu.

Autor: 

Personalia

e-mail
gorcewicz@rc.fm

Nazwisko: 

Górcewicz

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).