Samorząd z ulgą

Samorząd Nowych Skalmierzyc (pow. ostrowski) po raz kolejny pomaga części podmiotów działających lub chcących zainwestować na terenie gminy. Podjęte na sesji Rady Gminy i Miasta uchwały zakładają nawet kilkuletnie zwolnienia z podatku od nieruchomości.

Samorząd Nowych Skalmierzyc zgodził się zwolnić z podatku od nieruchomości za cały 2021 rok przedstawicieli branży hotelarskiej oraz gastronomicznej na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

Wsparcie będzie przyznawane wyłącznie podatnikom, dla których łączna wartość pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym oraz w dwóch poprzedzających latach nie przekroczy kwoty 200 000 euro.

Pomoc gminy zostanie też skierowana do mikroprzedsiębiorstw działających lub chcących rozpocząć działalność na terenie gminy. Chodzi o firmy zatrudniające do 10 pracowników i uzyskujące obrót roczny nie przekraczający 2 000 000 euro.

Okres wsparcia jest w tym przypadku jednak dłuższy, ponieważ mogą liczyć one aż na dwa lata zwolnienia.

Jeszcze korzystniejszych warunków, bo aż czteroletniego okresu tej formy wsparcia, mogą się spodziewać mikroprzedsiębiorstwa z branży produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych, firmy zajmujące się działalnością związaną z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki, przetwarzaniem danych, zarządzaniem stronami internetowymi, czy firmy zajmujące się architekturą i inżynierią lub badaniami naukowymi.

Z kolei małe przedsiębiorstwa - czyli firmy zatrudniające do 50 pracowników - mogą być zwolnione z podatku od nieruchomości na okres roku.

Bezwzględnym warunkiem uzyskania zwolnienia jest brak zaległości w podatku od nieruchomości wobec gminy.

na fot.: Jerzy Łukasz Walczak / burmistrz Nowych Skalmierzyc

Autor: 

Personalia

e-mail
wardawy@rc.fm

Nazwisko: 

Wardawy

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).