NIK zarzuca, radni popierają

„Szczególną ujmą na honorze tego miasta jest wybór na przewodniczącego Komisji Prawa, Porządku i Samorządu Osiedlowego radnego Marcina Strzelca” - tak ocenili w radiuCENTRUM radni Koalicji Obywatelskiej powierzenie tego stanowiska radnemu klubu PiS.

Marcin Strzelec 1 stycznia 2019 roku został mianowany przez ówczesnego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę rektorem-komendantem powstałej na bazie Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Szczypiornie obecnej Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Uczelnią kierował do marca ubiegłego roku. Jeszcze zanim objął stanowisko rektora-komendanta, czworo podwładnych Marcina Strzelca sygnalizowało o nieprawidłowościach w uczelni. Niedawno za swoją niezłomną postawę, zostali odznaczeni przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej.

Zarzucali rektorowi - komendantowi przede wszystkim nieprawidłowości przy przekazywaniu majątku Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej do Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki. Były jeszcze inne rozmaite sygnały, o których nie chcę mówić, bo one miały charakter personalny, a nawet interpersonalny, więc w te kwestie nie wnikam. Pracownicy wygrali przed Sądem Pracy i sąd uznał, że jako związkowcy i sygnaliści byli represjonowani" - powiedział radiuCENTRUM radny Koalicji Obywatelskiej Piotr Łuszczykiewicz.

na fot.: radny KO Piotr Łuszczykiewicz

A sygnałom pracowników przyjrzała się Najwyższa Izba Kontroli. I zarzuciła rektorowi - komendantowi m.in. niegospodarność przy wydatkowanie środków z Funduszu Sprawiedliwości. W tym roku Marcin Strzelec został wybrany radnym Rady Miejskiej Kalisza z listy Prawa i Sprawiedliwości, a na ostatniej sesji większością głosów radnych swojego klubu oraz Koalicji Kaliskiej i Trzeciej Drogi został wybrany przewodniczącym Komisji Prawa, Porządku i Samorządu Osiedlowego. Przeciwni byli tylko radni Koalicji Obywatelskiej.

„Miałem ze sobą artykuł Onetu, który opisuje zjawiska ekonomiczne i interpersonalne, które dotyczyły bezpośrednio radnego Marcina Strzelca. Myślałem, że jest drobny błąd w systemie i że go skorygujemy wystąpieniem popartym opisanymi faktami. Tylko ośmioro radnych klubu Koalicji Obywatelskiej było przeciwko. Wszystkie inne głosy były głosami popierającymi. W świetle tego, co się dzieje i w świetle nowych informacji szczególną ujmą na honorze tego miasta jest wybór na przewodniczącego Komisji Prawa, Porządku i Samorządu Osiedlowego radnego Marcina Strzelca, który dokonał się na ostatniej sesji” - dodał radny Koalicji Obywatelskiej Dariusz Grodziński.

na fot.: radny Dariusz Grodziński

Autor: 

Personalia

e-mail
walczak@rc.fm

Nazwisko: 

Agnieszka Walczak

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).