Niedopracowane

"Prezydent promuje uchwałę, która proponuje naliczanie opłat za wywóz śmieci metodą "od wody", która jest niedopracowana i wzbudza wiele kontrowersji" - to komentarz radnej Koalicji Obywatelskiej, Barbary Oliwieckiej ws. zmiany metody naliczania opłat za gospodarkę odpadami w Kaliszu. Na komisjach włodarz przedstawił radnym projekty uchwał w tej sprawie. Jeden z nich zakłada podwyżkę opłat do 29 zł od osoby, albo 9 zł za metr sześcienny zużytej wody przy segregowaniu śmieci. Na takie propozycje nie zgodzili się radni Koalicji Obywatelskiej.

"W uchwale prezydenckiej największe kontrowersje wzbudził fakt zaskoczenia. Prezydent zakładał, że opłata za odpady będzie od średniego zużycia wody w ciągu 6 ostatnich miesięcy z ostatniego roku. Zakłada się, że zużycie wody na osobę wynosi 3 m sześcienne. Natomiast, pomimo naszych pytań, nie otrzymaliśmy odpowiedzi, jaka jest dominanta. Bo średnia, jak wiadomo, może dotyczyć wszystkich albo nikogo. W związku z tym do naszych wyborców wysłaliśmy zapytania, o średnie zużycie miesięczne wody. Były bardzo duże rozpiętości od 1,6 m sześciennego, poprzez kilka, a nawet kilkanaście metrów" - powiedziała radiuCENTRUM Barbara Oliwiecka, kaliska radna KO.

Na fot.: Barbara Oliwiecka / radna miejska / Koalicja Obywatelska

Radni KO zaproponowali jeszcze kilka innych poprawek do uchwał dotyczących, m.in. określenia maksymalnego progu opłat dla wszystkich kaliszan, zmianę jednego z zapisów przy metodzie "od wody", by nie naliczać średniego zużycia wody w okresie letnim, albo też wprowadzenie ulgi dla mieszkańców prowadzących kompostowniki. Głosami radnych Samorządnego Kalisza i PiS poprawki odrzucono.

"Mamy sytuację dość patową, bo po komisjach okazało się, że koalicja prezydencka nie poparła żadnej uchwały zgłaszanej przez prezydenta, a wszystkie nasze poprawki, które miały na celu złagodzić wysokość podwyżek i dopracować tę niedopracowaną, a przedstawioną uchwałę, zostały po prostu odrzucone" - dodaje radna Oliwiecka.

na fot. od lewej: Piotr Mroziński, Barbara Oliwiecka, Eskan Darwich / radni miejscy / Koalicja Obywatelska

Na czwartkowe południe zaplanowana jest kolejna sesja Rady Miasta Kalisza. Jak dotąd, w porządku obrad nie zapisano głosowania nad projektami spornych uchwał.

Autor: 

Personalia

e-mail
kurzaj@rc.fm

Nazwisko: 

Mateusz Kurzaj

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).