Nie wywiązali się

W Kaliszu, podobnie jak w całym kraju, ratownicy medyczni wznowili protest, który został zawieszony po zawartym w październiku minionego roku porozumieniu z Ministerstwem Zdrowia. "Ministerstwo Zdrowia nie wywiązało się ze zobowiązań" - powiedział radiuCENTRUM Tomasz Skrzypczyński, przewodniczący Koła Kalisz NSZZ Ratowników Medycznych Południowej Wielkopolski: "Niezrealizowane przez rząd postulaty, to nowelizacja Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, obiecana jeszcze przez ministra Szumowskiego; 3-osobowe zespoły ratownictwa medycznego w pełni medyczne; wyłączenie ZRM poza szpitalnictwo, jako osobną i jednolitą strukturę. To również etatyzacja jako podstawowa forma zatrudnienia ratowników medycznych. nie została też zrealizowana także Ustawa o Samorządzie i Zawodzie Ratowników Medycznych.

Ale to nie wszystkie zarzuty dotyczące niespełnionych obietnic, jakie mają ratownicy wobec rządzących: "Mamy także niejasną ścieżkę kariery zawodowej - studia pomostowe, studia wyższe, stopniowanie ratowników medycznych. Miał zostać wprowadzony 6-dniowy urlop szkoleniowy i nadal go nie ma. Oczekujemy też emerytury po 25 latach pracy w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego, jako pracy w warunkach skzodliwych - jak maja to pozostałe służby" - dodaje Tomasz Skrzypczyński.

Za zgodą dyrekcji kaliskiego szpitala, protestujący ratownicy oflagowali i oplakatowali budynek. Wyruszające na pomoc kaliszanom i mieszkańcom regionu ambulanse również są oznakowane informacjami o proteście i żądaniach ratowników medycznych.

Autor: 

Personalia

e-mail
redakcja@rc.fm

Nazwisko: 

radioCENTRUM_106.4

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).