Mobilny punkt Brata Alberta

Mobilny punkt wydawania ciepłego posiłku uruchamia Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn im. św. Brata Alberta w Kaliszu. Już od 3 grudnia osoby potrzebujące z terenu miasta Kalisza w takim mobilnym punkcie będą mogły zjeść ciepłą zupę, czy napić się gorącej herbaty. W miarę możliwości wydawana będzie również inna żywność.

Początkowo pracownicy schroniska dla bezdomnych będą wydawać posiłki w każdy piątek w dwóch lokalizacjach. W godzinach od 17:00 do 19:00 mobilny punkt wydawania ciepłych posiłków stacjonować będzie na pl. św. Józefa przy kościele. Następnie od 19:00 do 21:00 przy zegarze na skrzyżowaniu ulic Górnośląskiej i Serbinowskiej.

Organizatorzy akcji zaznaczają, że w przypadku dużego zapotrzebowania lub pogarszających się warunków atmosferycznych częstotliwość wydawania ciepłych posiłków i napojów może być zwiększona. Pracownicy placówki podkreślają jednocześnie, że każda osoba bezdomna może napić się ciepłej herbaty bezpośrednio w Schronisku św. Brata Alberta przy ul. Warszawskiej 93a"

Autor: 

Personalia

e-mail
kostecki@rc.fm

Nazwisko: 

Łukasz Kostecki

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).