Milion dla akademii

1 000 000 złotych rządowego wsparcia otrzymała Akademia Kaliska na podnoszenie jakości kształcenia i doposażenie poszczególnych wydziałów. Kaliska uczelnia jako jedna z kilkunastu w kraju zdobyła dofinansowanie z tzw. „Dydaktycznej inicjatywy doskonałości” realizowanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Z tych środków zostaną doposażone laboratoria w Centrum Doskonałości Kół Zębatych, oraz Centrum Symulacji dla studentów położnictwa. Jak mówi radiuCENTRUM prof. Andrzej Wojtyła, rektor Akademii Kaliskiej dofinansowanie pokryje też część kosztów związanych z nauczaniem zdalnym:

"W związku z przejściem na kształcenie zdalne i rozłożeniem zajęć w laboratoriach na kilkuosobowe grupy musieliśmy trochę sprzętu dokupić. Uzyskaliśmy także środki na centrum symulacji dla studentów położnictwa, teraz w 100 procentach będziemy mogli doposażyć tę pracownię. Te dodatkowe pieniądze przeznaczymy też na szkolenie nauczycieli akademickich, rozbudowę infrastruktury sieciowej i serwerowej uczelni oraz doposażenie pracowni komputerowych na wydziałach: nauk społecznych, politechnicznym oraz zarządzania kryzysowego".

na fot. prof. Andrzej Wojtyła / rektor Akademii Kaliskiej

Akademia Kaliska była jedną z pierwszych uczelni, która w 2020 roku, w związku z pandemią wprowadziła kształcenie zdalne. W trybie on line prowadziła też obrony prac licencjackich i magisterskich. Jak dodaje rektor ta forma kształcenia przebiega sprawnie i bez zastrzeżeń, a wśród studentów odnotowano pojedyncze przypadki zakażenia koronawirusem. Tymczasem w październiku uczelnia zamierza zorganizować drugą edycję Międzynarodowej Konferencji Zdrowia i Rodziny już w stacjonarnej formie.

Autor: 

Personalia

e-mail
figiel@rc.fm

Nazwisko: 

Paweł Figiel

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).