Mierzyć?

Skuteczna realizacja programów nauczania, to nie jedyne wyzwanie, jakie dziś stoi przed szkołami. W czasie pandemii na czoło wysuwają się kwestie bezpieczeństwa i procedury dotyczące sanitarnego reżimu. I właśnie temu poświęcone było spotkanie w kaliskim szpitalu, na które zaproszeni zostali dyrektorzy szkół, przedszkoli i żłobków z całego miasta:

"Dowiedzieliśmy się wiele, zostały przedstawione te najważniejsze rzeczy i przypomniane istotne zasady postępowania odnośnie noszenia maseczek, dezynfekcji rąk. Mieliśmy okazję sprawdzić jak skutecznie dezynfekujemy ręce. Padały także pytania organizacyjne. A najwięcej emocji wzbudził temat, czy należy mierzyć dzieciom temperaturę przed wejściem do szkoły, czy nie należy tego robić" - powiedział radiuCENTRUM Grzegorz Kulawinek, wiceprezydent Kalisza odpowiedzialny za miejską edukację. Mierzenie temperatury nie jest badaniem inwazyjnym - skąd zatem wątpliwości?

na fot.: Grzegorz Kulawinek / wiceprezydent Kalisza

"Zgodnie z wydanym rozporządzeniem, temu badaniu podlegają wszyscy pracownicy placówek edukacyjnych i opiekuńczych. Zapisy mówią o mierzeniu temperatury dzieciom, które maja niepokojące objawy. Tymczasem rozporządzenie rozporządzeniem, a życie - życiem i to się czasami rozmija. Osobiście uważam, że wszystkie dzieci powinny być badane. Tymczasem dzieci z objawami, w ogóle nie powinny do szkół przychodzić" - dodaje wiceprezydent.

I dlatego miejskie władze rekomendują mierzenie temperatury każdemu uczniowi. Szkoły i pozostałe placówki zostały wyposażone nie tylko w środki ochrony osobistej i płyny do dezynfekcji, ale również w bezdotykowe termometry. Jeśli ze względów organizacyjnych niemożliwe bądź trudne jest mierzenie temperatury każdej wchodzącej do budynku osobie - można to robić na początku lekcji, gdy uczniowie zajmą miejsce w ławkach.

Autor: 

Personalia

e-mail
meszczynska@rc.fm

Nazwisko: 

Małgorzata Meszczyńska

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).