Maluchy wracają

Do 3 kaliskich żłobków i 12 przedszkoli od poniedziałku wracają podopieczni. W zajęciach w opiekuńczo - wychowawczych w przedszkolach weźmie udział 260 dzieci, w żłobkach 150.

Zajęcia będą odbywać się w grupach najwyżej dwunastoosobowych. Sale przygotowane są w ten sposób, aby na 4 m2 mogło przebywać tylko jedno dziecko. Z placówek usunięto przedmioty i sprzęty, których nie można było skutecznie zdezynfekować.

Oprócz tego dzieci z poszczególnych grup nie będą się ze sobą kontaktowały, a każda grupa będzie miała tylko jednego, stałego opiekuna. Przedszkola i żłobki wyposażone są w termometry, maseczki, rękawiczki jednorazowe, przyłbice, a także płyny dezynfekcyjne oraz fartuchy.

Rodzice i opiekunowie dzieci muszą pamiętać o tym, że do placówek można je przyprowadzać, ale tylko zdrowe. W przypadku zachorowania małoletniego lub pojawienia się niepokojących objawów chorobowych, w placówkach oświatowych są wyznaczone specjalne miejsca, gdzie mogą przebywać maluchy.

Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej zdezynfekowali też place zabaw, wejścia do obiektów, furtki i najbliższe otoczenie budynków.

Autor: 

Personalia

e-mail
redakcja@rc.fm

Nazwisko: 

radioCENTRUM_106.4

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: krysiak@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).