Limit odpadów

Można wywozić odpady bezpłatnie - ale tylko ograniczoną ich ilość. W kaliskim Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów, do którego kaliszanie mogą oddawać wielkogabarytowe lub poremontowe odpady, obowiązują limity. Kto je przekroczy - będzie musiał zapłacić. A jak alarmują mieszkańcy, "odpady budowlane i rozbiórkowe - w ilości 300 kg z gospodarstwa domowego w ciągu roku”, to np. przy remoncie łazienki, w której skuć trzeba płytki - zdecydowanie za mało.

"To groźne dla naszego środowiska regulacje. Jeśli się nie zmienią, nasze wody i zieleńce będą zaśmiecane. Proszę prezydenta o zmianę limitów wagowych odpadów w PSZOK" - mówi radiuCENTRUM radny Dariusz Grodziński, który złożył w tej sprawie interpelację: "Te limity wagowe, jeżeli już naprawdę muszą być wprowadzone, są stanowczo zbyt małe. Za chwilę zobaczymy gruz czy opony w rzece, w kanałach, na terenach zielonych. I to będzie "zasługa" samorządowców. Prezydent, który teraz jest głuchy na racjonalne argumenty, za chwilę będzie namawiał do obywatelskich akcji sprzątania Kalisza. Ale nie o to chodzi w dbałości o czystość i porządek w mieście. To my, samorządowcy odpowiadamy za to - i tutaj popełniamy ogromny błąd."

na fot.: Dariusz Grodziński / kaliski radny miejski Koalicji Obywatelskiej

A co na to prezydent? W odpowiedzi na interpelację argumentuje, że ustawodawca dopuścił możliwość ograniczenia ilości odpadów budowlanych przyjmowanych do PSZOK i miasto z tej możliwości skorzystało. A ewentualne zwiększenie limitów będzie możliwe "w zależności od możliwości organizacyjno-finansowych” - bez konkretnych deklaracji.

Autor: 

Personalia

e-mail
redakcja@rc.fm

Nazwisko: 

radioCENTRUM_106.4

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).