Lany i dyngusowy

1 kwietnia to nie tylko Prima Aprilis, ale w tym roku początek nowego miesiąca przypada akurat w drugi dzień Świąt Wielkanocnych, czyli w tradycji ludowej obchodzimy Lany Poniedziałek. I co ciekawe, Kościół ma to tej obrzędowości rodem z pogaństwa całkiem tolerancyjne odniesienie, a o święcie wspomina ks. Łukasz Zawidzki, ojciec duchowny Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu:

"Wielowiekowa tradycja Kościoła to częste sploty sacrum i profanum. Pod tym względem tradycyjne, świąteczne obrzędy, łączące chrześcijaństwo z elementami dawnych kultów wywodzących się z pogaństwa, nie są niczym nadzwyczajnym. I właśnie w tzw. Lany Poniedziałek, prawem tradycji ludowej, młode dziewczyny - jeszcze panny - są polewane wodą na znak życzeń szybkiego zamążpójścia. Ten zwyczaj jest jednak coraz rzadszy i kultywowany dotąd przede wszystkim na wsiach. W kulturze i tradycji ludowej kojarzymy go z dwoma elementami - śmigusem i dyngusem. Pierwszy oznaczał smaganie gałęziami, rózgami albo palmą panien po łydkach, a przy tym polewanie ich wodą. Ale oczywiście można się było od tego wykupić właśnie dyngusem oznaczającym rodzaj 'okupu', a był nim głównie świąteczny poczęstunek. Panny wręczały też dyngusiarzom pisanki będące dowodem sympatii, choć przede wszystkim sposobem na ominięcie śmigusowych sankcji dla niezamężnych..." - powiedział radiuCENTRUM ks. Łukasz Zawidzki, ojciec duchowny Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu.

na fot.: ks. Łukasz Zawidzki / ojciec duchowny Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu

Tyle ludowość i pogaństwo. Same Święta Wielkanocne, podobnie jak Boże Narodzenie, nie są obchodzone tylko przez dwa świąteczne dni. W Kościele rozpoczęła się bowiem oktawa, która przez tydzień liturgicznie będzie nawiązywać do najważniejszego dla chrześcijan faktu wiary - Zmartwychwstania, które tej wierze nadaje zasadniczy sens.

Autor: 

Personalia

e-mail
torbiarczyk@rc.fm

Nazwisko: 

Witold Torbiarczyk

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).