Kwitnie Prosna

Cała rzeka wzdłuż kaliskiego parku miejskiego pokryta jest zielonym nalotem. Czym jest ten nalot i jakie może mieć znaczenie dla ekosystemu rzeki Prosny, a co najważniejsze czy może mieć wpływ na zdrowie kaliszan?

Nie sposób nie zwrócić uwagi na znaczne pokrycie rzeki zielonym wykwitem. Choć zakwity wód w naszej strefie klimatycznej są rzeczą dość naturalną, w szczególności w okresie jesiennym, to wyraźnie można zauważyć zwiększenie intensywności tego zjawiska. Intensywny zielony filtr to nic innego jak rozwijający się fitoplankton, czyli mikroskopijne organizmy żywe takie jak sinice, zielenice czy okrzemki. Jednak jego duża intensywność może nieść negatywne skutki dla samej rzeki.

Duże nagromadzenie fitoplanktonu na powierzchni wody ogranicza dostęp światła do głębszych jej warstw i w konsekwencji uniemożliwia to fotosyntezę. Dalsze konsekwencje krótkoterminowe to obumieranie roślin, zmniejszenie zawartości tlenu rozpuszczonego w wodzie, a co za tym idzie, znaczne pogorszenie jakości wody - włącznie z pogorszeniem się zapachu. Długoterminowo, kolejne obumierające organizmy stwarzać mogą zagrożenie dla rekreacji wodnej, a także gospodarki, poprzez możliwość zanieczyszczenia ujęć wody pitnej. Przyczyną tak silnych wykwitów jest działalność ludzi. Wzrastająca żyzność wód spowodowana stosowanymi nawozami sztucznymi, czy obornikiem, które wypłukiwane z pól spływają do rzeki, jak i dostarczanie do rzeki ścieków komunalnych, w najbliższej przyszłości może całkowicie uniemożliwić korzystanie z rzeki gospodarczo i rekreacyjnie.

Autor: 

Personalia

e-mail
kostecki@rc.fm

Nazwisko: 

Łukasz Kostecki

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).