Kwesta inaczej

Jubileuszowa, ale ze względu na trwającą epidemię zupełnie inna będzie XX kwesta na ratowanie zabytkowych cmentarzy przy kaliskiej Rogatce. Zbiórka pieniędzy na najstarsze kaliskie nekropolie odbędzie się głównie internetowo, i potrwa ponad 3 tygodnie.

"Celem tegorocznej zbiórki jest zgromadzenie środków na zapłacenie faktury końcowej wykonawcy konserwacji nagrobka Haliny Sutarzewicz oraz na rozpoczęcie w 2021 roku kompleksowej konserwacji na Cmentarzu Prawosławnym nagrobka Marii i Anny Daragan - córek Michała Piotrowicza Daragana, carskiego gubernatora Kalisza." - powiedział radiuCENTRUM Grzegorz Kulawinek, wiceprezydent Kalisza.

na fot.: Grzegorz Kulawinek / wiceprezydent Kalisza

Przez prawie 20 lat trwania kwesty, kaliszanie wrzucili do puszek już ponad 150 000 złotych. Dzięki zebranym środkom do tej pory udało się wyremontować kilkanaście grobowców: m.in. rodzinny Myszkiewiczów, metalowe ogrodzenie kaplicy Repphanów, przyścienny grób prezydenta Kalisza Leona Nieszkowskiego czy powstańca styczniowego Henryka Milera. Ostatnie zadania dotyczyły głównie Cmentarza Miejskiego:

"My jako społecznicy pracujemy cały rok. Kwesta jest jedynie zwieńczeniem naszej pracy. W ciągu tego roku trwały prace przy nagrobku zasłużonej nauczycielki Haliny Sutarzewicz. Rok temu spotkaliśmy się przy nagrobku Bolesława Bogackiego. Cieszyliśmy się wtedy bardzo, że go wyremontowaliśmy i wskazaliśmy nowy cel. I udało się go zrealizować. W zeszłym tygodniu odebraliśmy odrestaurowaną nekropolię. Pozostała naprawdę niewielka kwota do uregulowania" - powiedział radiuCENTRUM Jarosław Dolat, współorganizator kwesty.

na fot. od lewej: Krystian Kinastowski / prezydent Kalisza, Jarosław Dolat / współorganizator kwesty

Każdego roku 1 listopada pieniądze zbierali dziennikarze, aktorzy, przewodnicy czy harcerze. Tym razem datki można wrzucić do charakterystycznej puszki w biurze Kaliskiego Oddziału PTTK przy ul. Targowej 2, lub wpłacić na konto.

Datki można wpłacać na konto PTTK Oddział w Kaliszu nr 33 1090 1128 0000 0000 1201 5712 w banku Santander Bank Polska SA (w tytule wpłaty należy wpisać: „darowizna kwesta 2020”). Zbiórka potrwa do 11 listopada.

Autor: 

Personalia

e-mail
figiel@rc.fm

Nazwisko: 

Paweł Figiel

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).