Obszar zagrożony

W związku z wykryciem nowego ogniska ptasiej grypy w gminie Błaszki wyznaczony tzw. obszar zagrożony objął swoim zasięgiem część gmin Szczytniki i Koźminek w powiecie kaliskim. Wirus H5N8 potwierdzono w stadzie liczącym 18 000 kaczek w miejscowości Kociołki. W odległości 10 kilometrów utworzono obszar zagrożony w którym znalazły się następujące miejscowości: Tymieniec, Mroczki Wielkie, Gorzuchy, Kościany, Staw, Lipka, Chojno, Antonin, Główczyn, oraz Mała Moskurnia. Jak mówi radiuCENTRUM Joanna Kokot-Ciszewska, powiatowy lekarz weterynarii w Kaliszu na tym terenie obowiązują szczególne środki ostrożności:

"W tym okresie kiedy występuje obszar zagrożony należy trzymać ptaki w zamknięciu, ewentualnie w ściśle kontrolowanych, ogrodzonych wybiegach. Należy karmić i poić ptaki w pomieszczeniach zamkniętych. Absolutnie nie wolno wprowadzać do gospodarstw drobiu niewiadomego pochodzenia".

Jednocześnie powiatowy lekarz przypomina, że wirus jest chorobotwórczy dla ptaków, ale nie jest groźny dla ludzi. Należy jednak przestrzegać podstawowych zasad higieny:

"Powszechnie stosowane środki dezynfekujące, jak mydło i detergenty bardzo skutecznie eliminują wirusa. Dlatego częste mycie rąk ciepłą wodą z mydłem stanowi skuteczną walkę z wirusem".


na fot.: Joanna Kokot-Ciszewska / powiatowy lekarz weterynarii w Kaliszu

Stąd na terenie obszaru zagrożonego wprowadzony został zakaz handlu żywym drobiem. W powiecie kaliskim dotyczy to główne targowiska w Koźminku. To kolejne ognisko ptasiej grypy wykryte w okolicy Kalisza. W grudniu i styczniu wirusa potwierdzono m.in. w Słaborowicach i Topoli Osiedle w powiecie ostrowskim, jak również w samym Ostrowie.

Autor: 

Personalia

e-mail
figiel@rc.fm

Nazwisko: 

Paweł Figiel

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).